Vesi- ja viemärilaitosyhdistys & Borealis Polymers Oy

Vesikoulu

Peruskouluille suunnattu opetuskokonaisuus juomavedestä ja jätevedestä.

Vesikoulu on peruskoululaisille suunniteltu opetuskokonaisuus juomavedestä ja jätevedestä. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää mistä ja miten juomavesi tulee hanaan ja mitä vedelle tapahtuu, kun se katoaa viemäriin.

Oppimista pyritään edesauttamaan erilaisten tehtävien ja havainnollistavien animaatioiden avulla. Vesikoulun lopussa testataan monivalintatehtävän avulla oppimisen tasoa.

Vesikoulussa tutustutaan Vesivillen kaupungin vesihuoltoon.

Mistä vesi tulee hanaan?
Miten ja miksi juomavettä puhdistetaan?
Mitä tapahtuu viemäriin menneelle vedelle?
Miten ja miksi jätevesiä puhdistetaan?
Kuinka paljon vettä eri puolilla maailmaa kulutetaan päivässä?

Vesikoulussa on omat osionsa ala- ja yläkouluille.

 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI