WWF

WWF:n vesioppitunti

Luonnonvaroja, mukaanlukien vettä, tulisi käyttää oikeudenmukaisesti eri puolilla maailmaa.

Vesioppitunnin aikana perehdytään veteen luonnonvarana, piiloveden ja vesijalanjäljen käsitteisiin sekä luonnon ja ihmisen suhteeseen. Pääviesti on, että luonnonvaroja tulisi käyttää oikeudenmukaisesti eri puolilla maailmaa. Esille tuodaan kulutustottumustemme vaikutukset luontoon. Esimerkkinä on delfiinien kohtalo Gangesin jokisysteemissä. Materiaali sisältää monia toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla käydään läpi eri kulutustuotteiden vesijalanjälkiä sekä pohditaan veden säästön merkitystä ja mahdollisuuksia Suomessa. Materiaali sisältää PowerPoint-esityksen muistiinpanoineen, kolme harjoitusta toimintaohjeineen ja tuotekortit.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI