Koulutus Elämään Säätiö ja Yhteiset Lapsemme ry

Yhdessä ilman rasismia- koulutus

Yhdessä ilman rasismia on antirasistinen koulutuskokonaisuus 4.–7.luokkalaisille. Koulutus auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Vuorovaikutteiset, osallistavat ja toiminnalliset oppitunnit tarjoavat kaikille osallisille, lapsille ja aikuisille, uutta tietoa ja tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn.

Opetuskokonaisuus käynnistetään toiminnan aloittavalla starttitunnilla, joka toteutetaan etäyhteyksin (45min). Keskeisiin rasismin käsitteisiin tutustutaan lapsia osallistavin ja motivoivin keinoin. Starttitunnin opetus avaa käsiteltävää teemaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden arvostamisen kautta.

Starttitunnin jälkeen voivat lapset luokanopettajan ohjauksella tehdä tehtäviä, joiden avulla syvennytään rasismiin liittyviin aiheisiin ja sen ympärillä vaikuttaviin tekijöihin.

Koulutuskokonaisuuden yhteinen lopetus toteutetaan hanketyöntekijän ohjaamana työpajana (90min), joka syventää opittua. Työpaja on toiminnallinen ja lapsia osallistava, jossa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, kuten draamakasvatusta.

Koko opetuskokonaisuuden kesto aina starttitunnista työpajaan on noin 2-4 viikkoa, mutta materiaali on luokanopettajan hyödynnettävissä myös prosessin jälkeen, joten antirasistiset teemat on helppo ottaa osaksi opetusta myös jatkossa.

YIR-esite.pdf

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA
KESTO

Kenelle?