Suomen YK-liitto

Ystävyyden puuhamatka

Puuhakirjan tarkoitus on käsitellä lapsen oikeuksia ja kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan keskustelemaan niistä.

Puuhakirjan tarkoitus on käsitellä lapsen oikeuksia ja kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan keskustelemaan niistä. Tehtävät käsittelevät suvaitsevaisuutta, erilaisuutta, ystävyyttä sekä kansainvälisyyteen ja meitä ympäröivään maailmaan liittyviä
aiheita.

Kantavana ajatuksena on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä tai kohdella eriarvoisesti ulkonäön,
uskonnon, kansalaisuuden tai muun syyn perusteella. Meillä kaikilla on myös samat oikeudet, vaikka ne eivät ehkä toteudukaan
kaikkialla maailmassa. Jokaisella on myös velvollisuuksia toinen toistaan kohtaan.

YK on laatinut kansainvälisen Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka sisältää 54 artiklaa. Tähän puuhakirjaan on poimittu muutamia
helposti käsiteltäviä artikloita ja niiden sisältöä on yksinkertaistettu lapsille sopivaan muotoon.

Antoisaa ja opettavaista puuhamatkaa!

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?