Kuvituskuva.
Kuva: Laotian children, wearing traditional Lantan tribe clothes, during classes in a primary school in Lantan village in Northern Laos
Artikkeli

Tyttöjen päivä nostaa haasteet esiin – opettajilla tärkeä rooli paremman huomisen rakentamisessa

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on tehdä näkyväksi niitä haasteita ja esteitä, joita tytöt ympäri maailman kohtaavat. Järjestöiltä löytyy opettajille runsaasti vinkkejä teeman käsittelyyn.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: iStock / hadynyah

Haaveilen tulevaisuudesta ilman tyttöjen päivää. Siinä tulevaisuudessa tytöt eivät ottaisi valtaapitävien paikkoja ympäri maailmaa yhden päivän ajaksi, emmekä pitäisi palopuheita tyttöjen tilanteen parantamisesta.

Tuossa tulevaisuudessa tyttöjen asema olisi jo parempi: he pääsisivät kouluun eivätkä kokisi väkivaltaa tai riistoa. Tyttöjä ei syrjittäisi sukupuolen tai iän takia. Emme yksinkertaisesti tarvitsisi kansainvälistä päivää, joka tuo tyttöjen kokemat haasteet ja esteet näkyviksi.

Tyttöjen päivän tavoitteena on kannustaa toimimaan tyttöjen oikeuksien puolesta. YK julisti päivän vuonna 2012 Kanadan aloitteesta. Taustalla vaikutti Planin aktiivinen toiminta.

Lähes loputon lista

Päivä on paikallaan. Vaikka tyttöjen asema onkin kohentunut vuosikymmenten saatossa, ovat he yhä maailman suurin syrjitty ryhmä.

Tytöt pääsevät esimerkiksi poikia harvemmin kouluun. UNESCOn mukaan 16 miljoonaa tyttöä ei ikinä astu jalallakaan luokkahuoneeseen. Lisäksi 750 miljoonasta lukutaidottomasta aikuisesta kaksi kolmesta on naisia.

Yksi kolmesta globaalin etelän tytöstä joutuu myös Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan naimisiin alle 18-vuotiaana. Lapsiavioliitto johtaa siihen, ettei tyttö voi kouluttautua tai hankkia ammattia. Joka minuutti kuusi tyttöä on puolestaan vaarassa joutua sukuelinten silpomisen uhriksi.

Myös ilmastonmuutoksen on todettu vaikuttavan tyttöihin muita vakavammin. Planin mukaan ilmastonmuutos esimerkiksi vähentää tyttöjen aikaa käydä koulua ja opiskella sekä lisää riskiä joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi. Lisäksi tytöillä on muita heikommat mahdollisuudet selvitä luonnonkatastrofeissa.

Suomessakin tytöt kärsivät THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyydestä ja väkivallasta poikia useammin.

Tätä listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin.

Kerro tyttöjen tilanteesta

Helsingin pormestari Katariina Pekkonen, 18, muistutti tänään tärkeästä asiasta. Hän linjasi Helsingin Sanomien mukaan, että kaikki lähtee kouluista. Pekkonen on ottanut päiväksi pormestari Jan Vapaavuoren paikan osana Planin Girls Takeover -tempausta.

Uusi pormestari on totisesti oikeassa: opettajilla on valtava vaikutus tiedon levittämisessä ja meidän kaikkien maailmankuvan rakentumisessa. Luultavasti suurempi kuin he itse osaavat kuvitellakaan.

Tyttöjen kohtaama syrjintä johtuu usein sosiaalisista normeista. Tiedon lisääminen on yksi tehokkaimmista keinoista rikkoa niitä. Globaalikasvatuksen avulla oppilaat saadaan oivaltamaan syrjiviä rakenteita, ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja näkemään omat vaikuttamismahdollisuutensa.

Lukuisia vinkkejä opettajille

Esimerkiksi Planin globaalikoulusta löytyy kattavasti vinkkejä ja esimerkiksi tuntisuunnitelmia tyttöjen oikeuksien käsittelemiseen. Tutustu myös Suomen YK-liiton Friidu-oppimateriaaliin ja hae vinkkejä sivustomme vinkkipankista.

Lisäksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Plan ovat haastaneet kaikki Suomen opettajat ideoimaan ilmastotekoja osana tyttöjen päivän Girls Takeover -tempausta. Mukaan on haastettu kaikki kouluasteet.

Tyttöjen oikeuksia voi toki edistää monella muullakin tavalla: levittämällä tietoa, osallistumalla vapaaehtoisena järjestöjen toimintaan tai tukemalla järjestöjen työtä. Meillä kaikilla on mahdollisuus – ja myös vastuu – toimia tyttöjen puolesta.

On tärkeä muistaa, että tyttöjen oikeuksien edistäminen on jatkuvaa kamppailua. Voimme ottaa askelia eteenpäin, mutta yhtä lailla on olemassa riski siitä, että menemme taaksepäin.

Uudenlainen tyttöjen päivä?

Mitä, jos tulevaisuudessa voisimmekin viettää erilaista tyttöjen päivää? Sellaista, jona juhlisimme, monumentteja valaisten, tyttöjen aseman parantumista.

Samalla näkisimme, miten lukemattoman moni muukin haaste on samalla ratkennut. Tyttöjen kouluttamisella on valtava vaikutus esimerkiksi ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja väestönkasvuun.

Tyttöjen päivä on meille kaikille ratkaisevan tärkeä.  

Uusimmat artikkelit