Ihmiset istuvat pöydän äärellä, mihin piirretty kuva maapallosta.
Kuva: iStock
Artikkeli

Uusia tuulia globaaliin kansalaiskasvatukseen – Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke käynnistyy

Fingon globaalikasvatustiimin syyskausi on pyörähtänyt käyntiin kesälomien jälkeen ja näppikset naputtavatkin jo iloisesti uuden äärellä. Syksy tuo tullessaan vaikka mitä uutta ja jännittävää, kun uusi Sitran Sivistys+ -projektin rahoittama Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke käynnistyy.

Mitä tuleman pitää? 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle jo elokuussa, kun työntekijät ovat siirtyneet suunnittelusta tositoimiin. Hanke käynnistyy hankekumppaneiden suunnittelutyöpajalla, jossa tutustutaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Lisäksi kootaan verkosto, johon kutsutaan globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen teemoista kiinnostuneita verkostoitumaan, vertaisoppimaan ja jakamaan osaamista.

Syksyllä on luvassa hankkeen ensimmäinen hackathon, johon kutsutaan globaalikasvatuksen asiantuntijoita, sivistyskentän konkareita, tutkijoita ja muita teemoista kiinnostuneita muutoksentekijöitä. Hackathoneissa työstetään kestävän tulevaisuuden teemoja esimerkiksi ilmiö- ja tulevaisuusmuotoilun keinoin, jolloin syntyy uutta ymmärrystä ja pedagogisia ja viestinnällisiä työkaluja. Syksyn aikana järjestetään myös hankkeen ensimmäiset aamukahvitilaisuudet, joissa hankkeen teemoja ja hackathoneissa muodostuneita ideoita jaetaan eteenpäin.

Aamukahvit ja hackathonit jatkuvat myös keväällä. Alkuvuodesta 2022 luvassa on lisäksi Vapaa Sivistystyö ry:n kanssa järjestettävä moniääninen ja osallistavista työpajoista koostuva konferenssi, jossa pohditaan globaalin sivistyksen tulevaisuutta.

Hankkeen sisällä käytyjä keskusteluja ja saatuja oivalluksia jaetaan blogitekstien, podcastjaksojen ja videoiden keinoin. Näin hanke nostaa myös laajemmin esiin globaalin kansalaiskasvatuksen merkitystä, järjestöjen asiantuntijuutta ja ajankohtaista tutkimusta. 

Tiivis hanke päättyy toukokuussa päätösseminaariin ja loppujulkaisuun, joka kokoaa yhteen hankkeen opit ja hyvät käytänteet.

Tiimin työntekijät

Hanketiimissä on mukana kolme henkilöä. Projektipäällikkö Anna Kivimäki-Pelluz toimii Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana.

”Olen erityisen innoissani siitä, että hankkeessa tulevat kohtaamaan niin monet kestävän tulevaisuuden ja transformatiivisen oppimisen ydinteemat. Uskon, että hankkeen myötä syntyy paljon uutta ajattelua, oivalluksia ja keinoja, joiden avulla voimme innostaa eri-ikäisiä ihmisiä globaaliin vastuuseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen”, Kivimäki-Pelluz sanoo. 

Projektikoordinaattorina 30.9. saakka toimiva Fingon oppimisen asiantuntija Anni Vihriälä on mukana käynnistämässä hankkeen toimintaa ja osaltaan seuraamassa ja suunnittelemassa hanketta.

”Hankkeessa erityisesti innostaa globaalin näkökulman ja syyseurausyhteyksien tuominen vahvemmin mukaan sivistyskeskusteluun ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. On kiinnostavaa saada mukaan monenlaisia toimijoita. Odotan jo ensimmäistä kumppanitapaamista, jossa pääsemme syvemmälle näihin teemoihin.”  Vihriälä kommentoi tulevaa.

Lokakuusta alkaen projektikoordinaattorina Vihriälän tilalla jatkaa Jenni Tuominen.

Lisäksi hankkeessa toimii puoliaikainen viestintäkoordinaattori Noora Isomäki, joka on lainattu globaalikasvatuksen pariin Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin viestinnästä. 

”Hankkeessa on mukana monipuolinen joukko toimijoita, jotka tuovat kiinnostavia teemoja mukaan globaalikasvatuskeskusteluun. Esimerkiksi tutkimusryhmäkumppanien myötä mukaan tulee systeemisen muutoksen, syväsivistyksen, ekososiaalisen sivistyksen ja konkreettisten utopioiden näkökulmia. Odotan innolla, että pääsen näkemään, miten näitä aiheita käsitellään verkostossa ja pohtimaan, miten niistä viestitään eteenpäin niin kasvatuksen ammattilaisille kuin suurellekin yleisölle”, Isomäki sanoo.

Verkostoja ja moniäänistä yhteistyötä

Globaalin sivistyksen edelläkävijät tarjoaa areenan erityisesti järjestöjen, sivistys- ja kasvatusalan toimijoiden ja tutkijoiden väliselle yhteistyölle. Tavoitteena on, että globaaleja kestävyyskysymyksiä ja systeemistä muutosta edistävät keskustelut ja toimijat linkittyisivät toisiinsa entistä paremmin ja mukaan saadaan myös uusia näkökulmia ja toimijoita. 

”Sivistys ja kasvatus voivat toimia merkittävänä muutosvoimana yhteiskunnassamme. Tarvitsemme moniäänisempää keskustelua siitä, minkälaista sivistystä ja kasvatusta toteutamme, jotta se todella tukee Agenda 2030 mukaista uudistavaa oppimista ja innostaa ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan ”, arvioi Kivimäki-Pelluz.

Hankkeen keskiössä ovat maailman moninaiset todellisuudet, syy-seuraussuhteet ja kestävän tulevaisuuden taidot. Tapahtumissa tullaan pohtimaan esimerkiksi globaalia oikeudenmukaisuutta, planetaarista sivistystä ja uudistavaa oppimista. Samalla harjoitetaan systeemistä ajattelua ja länsikeskeisen perspektiivin avartamista. 

”Kestävä kehitys edellyttää rohkeita tekoja, uutta ajattelua ja sitä, että me hahmottamme, kuinka olemme osa tätä valtavan suurta kokonaisuutta. Tarvitsemme yhteiskuntana ja yksilöinä kriittistä kykyä tarkastella, kuinka oma historiamme, nykyinen toimintamme ja tulevaisuutemme on kytköksissä maailman tilaan sekä uskallusta muuttaa suuntaa. Siitä globaalissa sivistyksessä on kyse”, Kivimäki-Pelluz jatkaa. 

Hanke tukee järjestö-, kulttuuri-, kasvatus- ja sivistysalan toimijoiden vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista ja tarjoaa vinkkejä ja työkaluja YK:n Agenda 2030:n mukaisen globaalin sivistyksen levittämiseen. 

Hanketta rahoittaa Sitra ja luotsaa Fingo. Yhteistyökumppaneita ovat Vapaa sivistystyö ryMoniheli ry, tutkimuskeskus AGORAKudelma-verkostoOKKA-säätiöPedagogy of Concreate Utopias -tutkimushanke ja Ilmiömuotoilu Oy.

Lue lisää hankkeen taustoista kesäkuussa julkaisemastamme blogitekstistä

Pysy kuulolla 

Seuraa Globaalin sivistyksen edelläkävijöitä Globaalikasvatuksen Facebookissa ja blogissa.

#GlobaaliSivistys

Ota yhteyttä 

Anna Kivimäki-Pelluz
Projektipäällikkö
anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi  

Noora Isomäki
Viestintäkoordinaattori
noora.isomaki@fingo.fi 

Anni Vihriälä
Projektikoordinaattori 30.9. asti
anni.vihriala@fingo.fi

Jenni Tuominen
Projektikoordinaattori 1.10. alkaen
jenni.tuominen@fingo.fi 

Uusimmat artikkelit