Bridge 47 verkoston ihmisiä yhteiskuvassa.
Blogi

Bridge 47 -hanke päättyi, mutta verkosto jatkaa toimintaansa

Fingon vetämä 14 eurooppalaisen ja globaalin hankekumppanin yhteinen Bridge 47 – Building Global Citizenship -hanke tuli päätökseen heinäkuun lopussa. Hanke tarjosi ainutlaatuiset puitteet systemaattiselle globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyvälle verkosto- ja vaikuttamistyölle, kirjoittaa projektipäällikkö Nora Forsbacka.

Teksti: Nora Forsbacka

Viimeisten kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden aikana Bridge 47 -hankkeessa on tehty työtä globaalin kansalaisyhteiskunnan mobilisoimiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Työtä on tukenut Euroopan komission rahoittama DEAR-ohjelma sekä Suomen ulkoministeriö. Hankkeessa oli mukana 14 järjestöä eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Fingo toimi hankkeen vetäjänä, ja vastasi Bridge 47 -verkostosta sekä eurooppalaisesta ja globaalista vaikuttamistyöstä. Hankekumppaneina olivat useat Fingon sisarjärjestöt: CONCORDin jäsenjärjestöt ympäri Eurooppaa, globaalit järjestöverkostot CIVICUS ja ICAE sekä tutkimusverkosto EADI.

Bridge 47 -verkosto sai alkunsa kuitenkin jo paljon aiemmin, kun Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen ja globaalin aikuiskasvatusjärjestö ICAEn puheenjohtaja Robbie Guevara tapasivat Nagoyassa vuonna 2014 UNESCON kestävän kehityksen kasvatuksen konferenssin yhteydessä. Kun Rilli ja Robbie ylittivät siltaa Nagoyassa, he keskustelivat siitä, kuinka tärkeää olisi rakentaa siltoja globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen välillä. Syntyi Bridge 47 -verkosto, jonka ensimmäiset toiminnot järjestettiin jo vuonna 2015.

Laadukas ja autenttinen hanke

Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2017, verkoston vahvistamiselle tarjoutui hieno mahdollisuus Bridge 47 -hankkeen alkamisen myötä. Hanke tarjosi ainutlaatuiset puitteet systemaattiselle globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyvälle verkosto- ja vaikuttamistyölle. Bridge 47 -hankkeesta äskettäin valmistunut vaikuttavuusarviointi  kertoo, kuinka Bridge 47 -hanke loi tilan, jossa yhteisö, jopa liike, pystyi kukoistamaan. Onnistuimme luomaan verkoston, joissa erilaisia lähestymistapoja globaaliin kansalaiskavatukseen ja transformaatioon sekä niiden välisiä jännitteitä voitiin tarkastella, pyrkimättä välttämättä niitä ratkaisemaan, vaan pikemminkin mahdollistamaan, että eri toimijat ymmärtävät toisiaan paremmin.

Vaikuttavuusarviointimme mukaan projekti mahdollisti uusien yhteyksien löytämisen, toi yhteen ihmisiä eri sektoreilta ja rooleista sekä tarjosi mahdollisuuksia yhdessä luomiselle ja synergioiden tunnistamiselle. Hanke sai vaikuttavuusarvioinnissa paljon kiitosta muun muassa laadusta ja autenttisuudesta. Hankkeen tilaisuudet ovat arvioinnin mukaan olleet innovatiivisia ja fasilitointi huippuluokkaa.

Fingon johdolla, Bridge 47 -hankkeessa ehdittiin lähes neljän vuoden aikana tehdä paljon:

Vaikka hanke onkin tullut päätökseen, Bridge 47 -verkoston matka jatkuu. Bridge 47 -projektin taustalla toimivat organisaatiot ovat sitoutuneet verkoston ylläpitämiseen jatkossakin. Fingossa jatkamme Bridge 47 -verkoston viestintäkanavien ja vaikuttamistyön työryhmien fasilitointia sekä eurooppalaista ja globaalia vaikuttamistyötä. Tulevia vaikuttamisen paikkoja tavoite 4.7:n saralla ovat tänä syksynä muun muassa Euroopan komission kysely ympäristökasvatuksesta sekä UNESCON foorumi transformatiivisesta oppimisesta 29.11–1.12., joihin pyrimme Fingossa vaikuttamaan. Keskustelu näistä teemoista jatkuu niin 4.7 vaikuttamisen työryhmissä englanniksi kuin Fingon koordinoimassa globaali kansalaiskasvatus -työryhmässä suomeksi.

Uusimmat artikkelit