Blogi

Anisa Doty palasi KVK-koordinaattoriksi

Kansainvälisyyskasvatuksen koordinaattori Anisa Doty palasi Kepaan kahden vuoden opintovapaan jälkeen.

KVK-koordinaattori seuraa muun muassa ulkoministeriön jakaman viestintä- ja kehityskasvatuksen hanketukeen liittyviä prosesseja ja pyrkii pitämään järjestöt ajan tasalla kaikissa käänteissä.

”Edunvalvonta on palvelumuoto, johon tulen kiinnittämään erityistä huomiota tulevaisuudessa. Minulle on tärkeää jalkautua järjestöjen pariin ja kuulostella, mitä kentällä tällä hetkellä tapahtuu ja sen kautta pyrkiä vahvistamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä”, Anisa kertoo.

Järjestöjen ja muiden toimijoiden aktiivisuus ja aloitteellisuus on lämpimästi tervetullutta Kepan kansainvälisyyskasvatuspalveluiden toteuttamisessa ja esimerkiksi alueellisten tapaamisten järjestämisessä. Anisa toivoo järjestöiltä näkökulmia kansainvälisyyskasvatusstrategian seurantaan ja ideoita järjestöjen koulutukseen.

Keväällä työn alla on kansainvälisyyskasvatus.net-verkkosivuston kehitysprojekti. Sivuja muokataan interaktiivisemmiksi ja informatiivisemmiksi ja sähköistä jäsenrekisteriä päivitetään. Tavoitteena on kehittää sivustoa käyttäjäkuntaansa paremmin palvelevaksi muun muassa nostamalla alan toimijoiden tiedot esiin entistä selkeämmin ja monipuolisemmin. Uudistettu sivusto avataan kesän kynnyksellä.

Anisa Doty on ollut opiskelemassa kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen alan jatko-opintoja Tampereen yliopistossa. Sitä ennen hän on ollut Kepan palveluksessa reilut 4 vuotta kansainvälisyyskasvatusverkoston parissa vuosina 2001-2006.
”On mukava palata työskentelemään järjestöjen kanssa ja tukemaan suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen toteutumista.”

Uusimmat artikkelit