Blogi

Kä-Ki-Ku -oppimistyyli monikulttuurisuuskasvatuksen avuksi

Teksti: Tuula Rekola

Kuinka helpottaa maahanmuuttajien kielen
opiskelua ja mahdollistaa kulttuurinen vuoropuhelu?

Eeva-Maija
Lappalainen tutki vuonna 2005 ilmestyneessä väitöskirjassaan käsityön,
kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä maahanmuuttajien
koulutuksessa. Lappalainen nimesi oppimistavan Kä-Ki-Ku
-oppimistyyliksi.

Kä-Ki-Ku -oppimistyylissä käsityöoppimisen prosessiin sisällytetään
kielen oppimista. Koulutus eroaa sekä tavanomaisesta
käsityönoppimisympäristöstä että käsityön opettamisesta vieraalla
kielellä. Tavoitteena oppimistyylissä on, että opiskelija oppii
kielellistämään tekemisen opiskelua. Kä-Ki-Ku -oppimistyyli sopii
monien käsityötapojen opiskeluun, ja sille on käyttöä sekä
kielenopiskelun alkeis- että jatkoryhmissä.

Kun keskustelijoilta puuttuu yhteinen kieli, on
kulttuuritietoisuuden ilmaiseminen vaikeaa. Kä-Ki-Ku -oppimistyylissä
käsityönopettaja ottaa kädet, käsityömateriaalit, työvälineet ja -tavat
kulttuurisesti sensitiivisen vuorovaikutuksen avuksi. Maahanmuuttajan
ja opettajan välillä rakentuu dialogi, jossa kumpikin säilyttää oman
kulttuuriperintönsä.

Kä-Ki-Ku -oppimistyylin käyttöä on hyödynnetty väitöstyön
ilmestymisen jälkeen monissa oppilaitoksissa eri puolella Suomea, ja se
on toiminut menestyksellisesti monikulttuurisissa oppimisympäristöissä.

Eeva-Maija Lappalainen aikoo ottaa väitöskirjastaan neljännen
painoksen mutta kerää sitä ennen tietoja mahdollisista
ennakkotilaajista. Hän tulee pyynnöstä mielellään luennoitsijaksi,
panelistiksi tai Kä-Ki-Ku -oppimistyylin demonstroijaksi.

Lisätietoja:

Eeva-Maija Lappalainen: eeva-maija.lappalainen@oulu.fi

Lappalainen, Eeva-Maija. (2005) KULTTUURISESTI SENSITIIVINEN
OPETTAJUUS; Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen
maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla. Akateeminen
väitöskirja. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. Gummerus.
1–3 painokset.

Uusimmat artikkelit