Blogi

Avustuksia monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tukea etnisten vähemmistöjen omaan kulttuuritoimintaan, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuuttajien kotoutumista tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan. Haun seuraava deadline on tiistaina 4.1.2011.

Monikulttuurisuuden tukemiseen tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa. Avustusten tarkoituksena on tukea kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista ja edistää kulttuurivähemmistöjen ja pääkulttuurin yhteyksiä.
Avustuksen saajia voivat olla maahanmuuttajien sekä romanien ja muiden kansallisten vähemmistöjen omat yhdistykset ja työryhmät. Saamenkielisen kulttuurin tukemiseen sekä saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetaan saamelaiskäräjille jaettavaksi erillinen määräraha.
Avustuksia rasismin vastaiseen työhön myönnetään yhteisöjen rasismin ja muukalaisvihan vastaiseen sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan ja hankkeisiin. Toiminnan ja hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella: avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi tiedotukseen, kouluvierailuihin ja kerhotoimintaan, jonka tavoitteena on poistaa toisiin etnisiin ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä varoittaa rasismin ja muukalaisvihan vaaroista.
Avustuksia myönnetään myös maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävään toimintaan ja hankkeisiin. Avustukset on tarkoitettu yhteisöille.
Tarkemmat hakuohjeet, hakulomakkeet löytyvät OKM:n verkkosivulta.
Lisätietoja:

suunnittelija Mikko Cortés Téllez, puhelin (09) 160 77022 s-posti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Uusimmat artikkelit