Blogi

Avustuksia uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii vihapuheen ja rasismin ehkäisyyn sekä uskontojen välisen vuorovaikutuksen edistämiseen tukemalla järjestöjä ja säätiöitä.

Teksti: Jaana Viirimäki

Uskontojen vuoropuhelun edistäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Ministeriö on ensimmäistä kertaa avannut avustushaun uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen.

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena valtakunnallisesti merkittäville järjestöille, joiden tarkoituksena on uskontojen vuoropuhelun edistäminen ja harjoittaminen sekä erityisavustuksena uskontojen vuoropuhelua edistäviin laaja-alaisiin hankkeisiin. Laaja-alaisina pidetään hankkeita, joilla on muun muassa mahdollisuus vakiinnuttaa kehitetyt toimintamallit ja käytännöt myös hankekauden jälkeen.

Avustusten myöntämiseen on vuoden 2016 talousarviossa käytettävissä 80 000 euron määräraha. Hakuaika päättyy 20.9.2016. Avustusta voivat hakea vain oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Avustuksen hakijana ei voi olla yksityishenkilö tai rekisteröimätön ryhmä.

Tiedote avustuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/08/avustus_uskontojen_vuoropuh…
Tarkemmat ohjeet avustusten hakuun ja lomakkeet: http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/rahoitus_ja_avustukset/uskonnot…
Lisää tietoa Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmasta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html

Uusimmat artikkelit