Blogi

Comeniuksen vala – uusi eettinen ohjenuora opettajille

Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikessa opetustyössä. Opetusalan eettinen neuvottelukunta on laatinut opettajan tueksi ja ohjeeksi valan, johon on kirjattu opettajan ammattietiikan keskeiset periaatteet.

Teksti: Minna Mannert

Vastaava ammattialakohtainen vala on käytössä lääkäreillä (Hippokrateen vala) ja insinööreillä (Arkhimedeen vala). Opetusalan eettinen neuvottelukunta on nimennyt opettajan valan Comeniuksen valaksi 1600-luvulla vaikuttaneen kasvatusfilosofi Johan Comeniuksen mukaan. Hän oli aikaansa edellä korostaessaan kaikkien yhdenvertaista oikeutta saada opetusta, elinikäisen oppimisen tärkeyttä ja opiskelijan oman oppimiskyvyn huomioon ottamista. Comeniuksen vala on eettinen ohjenuora, jonka tarkoitus on vahvistaa keskeisten arvojen toteutumista opettajantyössä. Vala tähdentää oikeudenmukaisuuden, kaikkien yhtäläisen ihmisarvon ja kasvurauhan kunnioittamisen merkitystä. Valan tavoitteena on vahvistaa opettajan ammatti-identiteettiä sekä opettajakunnan yhtenäisyyttä. Vala on tarkoitettu kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opetusalan eettinen neuvottelukunta toivoo, että opettajakoulutus ja eri opettajayhteisöt ottaisivat Comeniuksen valan käyttöönsä ja että sen vannomisesta tulisi opettajaksi valmistumisen yhteydessä toteutettava traditio. Comeniuksen vala kuuluu seuraavasti: ”Opettajana osallistun uuden sukupolven kasvattamiseen, joka on inhimillisistä tehtävistä merkittävimpiä. Päämääräni on uudistaa ja välittää ihmiskunnan yhteistä tieto-, kulttuuri- ja osaamisvarantoa. Pyrin aina toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Edistän oppilaiden ja opiskelijoiden kehitystä niin, että jokainen voi kasvaa taipumustensa ja lahjojensa mukaiseen täyteen ihmisyyteen. Tuen huoltajia ja muita lasten ja nuorten hyväksi toimivia heidän kasvatustehtävässään. En paljasta enkä levitä minulle luottamuksellisesti uskottuja tietoja. Kunnioitan lasten ja nuorten yksityisyyttä ja suojaan heidän oikeuttaan henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. Puolustan oppilaiden ja opiskelijoiden kasvurauhaa poliittisia ja taloudellisia hyötymispyrkimyksiä vastaan. Tuen kaikkien oikeutta muodostaa itse katsomukselliset ja poliittiset vakaumuksensa. Pidän yllä ja syvennän ammattitaitoani kehittämällä itseäni jatkuvasti. Sitoudun yhteisiin tavoitteisiin ja tuen kollegoitani. Toimin yhteisöni parhaaksi ja pyrin vahvistamaan opetusalan yleistä arvostusta.” Comeniuksen vala julkistettiin tammikuussa 2017 Messukeskuksessa opetusalan suurtapahtumassa, Educa-messuilla. Globaalikasvatuksen arvojen ja tavoitteiden näkökulmasta vala on ilahduttavaa luettavaa ja tervetullut avaus. Se muistuttaa koulun sivistystehtävästä, jossa perimmäisenä tavoitteena on oppijan kasvu ihmisyyteen ja yhteisön jäsenyyteen. Opettajan ammatilla on syvästi eettinen perusta, jota vala osuvasti kuvaa.

Uusimmat artikkelit