Blogi

Miten kääntää nuorten maailmantuska muutosvoimaksi?

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Tutkijat puhuvat globalisaatiopettymyksestä. Miten voidaan vaikuttaa siihen, ettei maailmantuska aiheuta passiivisuutta ja kyynisyyttä, vaan toimii moottorina yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle?

Teksti: Sanna Rekola

Nuoruus on elämänvaihe, jolloin moni etsii omaa polkuaan ja paikkaansa maailmassa. Ymmärrys maailmasta ja sen ilmiöistä lisääntyy, haetaan tietoa, muodostetaan käsityksiä, etsitään selityksiä.

Median välittämä kuva maailmasta on usein synkkä ja saattaa ahdistaa. Some voimistaa uhkakuvia. Maailma näyttäytyy ongelmakeskeisenä ja globaalit haasteet vaikuttavat liian suurilta, jotta niihin voitaisiin vaikuttaa.

Miten me aikuiset osaisimme kanavoida nuorten maailmantuskan myönteiseksi muutosvoimaksi?

Kepan ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker -verkoston yhteisessä maailmankansalaisuuutta käsitelleessä työpajassa valtakunnallisessa Nuori 2017 -tapahtumassa (28.3.) puitiin kasvatuksen mahdollisuuksia ja etsittiin konkreettisia keinoja, joilla tukea aktiivista kansalaisuutta. Aikuisilla on avaimia käsissään ja niitä on tärkeätä käyttää nuorten hyväksi.

Aikuiset voivat kuunnella ja ottaa nuorten viestit tosissaan. He voivat vahvistaa nuorten ääntä niin että se kuuluu päätöksentekijöille saakka, toimia eräänlaisena megafonina tai mahdollistajana. Myönteinen kokemus kuulluksi tulemisesta kannustaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen jatkossakin ja herättää toivon siitä, että muutos on mahdollista.

Aikuiset voivat tarjota nuorille tukea ja tiloja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. He voivat sparrata suunnittelua, tarjota tietoa ja fasilitoida suunnittelua. Tärkeätä on kuitenkin, että toiminta lähtee nuorten omista kiinnostuksen kohteista. Näin syntyy aito halu osallistua.

Aikuiset voivat myös auttaa globaalien ilmiöiden hahmottamisessa. Miten paikallisella teko linkittyy maailmanlaajuisiin kysymyksiin? Miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa paikallistasolla? Miten veroparatiiseja voisi suitsia Suomessa? Miten lisätä ihmisten ymmärrystä pakolaisuudesta ja edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista omalla paikkakunnalla?

Kansalaisjärjestöjä kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaneina. Järjestöt tarjoavat kanavia vaikuttamiselle, mutta myös tietoa ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Järjestöt ovat myös tuottaneet runsaasti tukimateriaalia lasten ja nuorten parissa toimiville. Tarjolla on myös koulutusta, niin nuorten parissa toimiville kuin nuorille itselleen. Kannattaa kurkistaa globaalikasvatuksen vinkkipankkiin.

Käännetään maailmantuska yhdessä yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi!

P.S. Lue myös Maailmankuvalehdessä (1/2016) julkaistu, toimittaja Heta Muurisen juttu 7 vinkkiä maailmantuskaan.

Uusimmat artikkelit