Update your learning materials -vihkoja ja oppikirjoja pöydällä.
Blogi

Dare to dream – unelmasta konkreettiseksi työkaluksi

Oppikirjoissa toistuivat samat ongelmat, joten Globaalikasvatusverkosto kehitti työkalun, jolla ongelmakohdat voidaan tunnistaa jo tekovaiheessa.

Teksti: Maarit Pihkala Kuva: Hanna Vaittinen Kepa

Muutama vuosi sitten Kepan koordinoimalla globaalikasvatusverkostolla oli yhteinen unelma ja vahva visio: halusimme nähdä Suomen kouluissa enemmän oppimateriaaleja, jotka sisältäisivät globaalikasvatusta ja näin mahdollistaisivat kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan meille kaikille.

Uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan ja tiesimme sen sisältävän paljon globaalikasvatusteemoja, olimmehan järjestöverkostona osallistuneet sen kommentointiin. Päätimme lähestyä yhteiskirjeellä useaa suurta oppikirjakustantajaa ja tarjota heille kansalaisjärjestöjen kasvatusasiantuntijoiden apua. Muutama kustantaja vastasi myöntävästi kirjeeseemme.

Käytännössä yhteistyö kustantamoiden kanssa oli lähes valmiiden oppikirjojen lukemista ja niistä lausuntojen tekemistä. Luettuamme globaalikasvatusverkostossa noin kymmenen oppikirjaa, huomasimme kommentoivamme lähes samoja asioita kirjasta toiseen. Ymmärsimme, että olimme törmänneet normatiivisiin ja systeemisiin ongelmiin.

Luimme esimerkiksi historian oppikirjaa, jossa esiteltiin 63 henkilöhahmon tarinat. Tarinoista 60 kertoi miehistä, kolme naisista. Näistä kahden naisen tarinat esiteltiin kirjassa, koska he sattuivat olemaan jonkun merkityksellisen miehen vaimoja. Monissa kirjoissa yhteiskunta esitettiin valmiina. Oppilaita ohjattiin toimimaan niihin, eikä muuttamaan niitä.

Meille syntyi idea tuottaa oppikirjakustantajille työkalu, jonka avulla he voisivat ennaltaehkäistä näitä oppikirjoissa toistuvia ongelmia.

Oppimateriaalit ajan tasalle -työkalu (pdf) julkaistiin suomeksi Educa-messuilla 2018 ja sen englanninkielinen versio, Update Your Learning Materials (pdf), saman vuoden syksyllä Dare to Learn -oppimistapahtumassa.

Dare to Learn -tapahtumassa työpajaamme osallistui 20 kasvatusalan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa sekä joukko kotimaisia koulutusviennin ammattilaisia. Työpajassa osallistujat harjoittelivat työkalun käyttöä tutustumalla suomalaisten oppikirjojen kuvituksiin. Osa työpajaan osallistujista koki valtavia ahaa-elämyksiä harjoitusten äärellä.

Osallistujien yhteinen mielipide oli, että työkalu on helppokäyttöinen ja todella hyödyllinen globaalin koulutuksen laadun edistämisessä. Toivotaan, että mahdollisimman monet oppimateriaalien parissa toimivat tahot ottavat sen omakseen ja innostuvat edistämään globaaleja kansalaistaitoja kanssamme.

Uusimmat artikkelit