Koulutytöt hymyilevät kameralle.
Blogi

Tyttöjen päivä muistuttaa tyttöjen kokemista haasteista – mutta myös hyödyntämättömästä potentiaalista

Tänään vietettävän tyttöjen päivän teemana on With Her: A Skilled GirlForce, eli tytöt taitavana työvoimana. Ympäri maailmaa menetetään lukemattomia innovaatioita, kun tytöt ja naiset jäävät työelämän ulkopuolelle. Ammattien sukupuolittuminen on osa tätä ongelmaa, joka ei kuitenkaan rajoitu vain sukupuoleen. Suomessa esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat muita enemmän haasteita työelämässä ja koulupolulla sitä kohti.

Teksti: Sofia Viitala Kuva: Pixabay

Keväällä 2013 pohdin kuumeisesti tulevaisuuttani. Edessä häämötti valmistuminen ylioppilaaksi, mutta mitä haluaisin tulevaisuudessa opiskella?

Koulumenestykseni oli hyvä ja haaveilin opinnoista yliopistossa. Suunnatessani tapaamaan lukiomme opinto-ohjaajaa, olin jo päättänyt hakea yliopistoon opiskelemaan viestintää ja historiaa. Enää piti valita kolmas hakukohde.

Kerroin opolle pitäväni kielistä, historiasta, yhteiskuntaopista, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Hän näki todistuksestani kiitettävät arvosanani matematiikasta ja englannista ja ehdotti, että hakisin opiskelemaan englanninkielistä liiketaloutta. Olin hämmentynyt; liiketalous tuntui olevan kaukana omista kiinnostuksen kohteistani. Päädyin lopulta osallistumaan kirjallisuustieteen pääsykokeisiin.

Myöhemmin olen pohtinut paljon oponi ehdotusta. Hän oli selvästi tehnyt päätelmän arvosanojeni perusteella ja uskoi, että pärjäisin. Samanlaisia kokemuksia ei kuitenkaan ole kaikilla tytöillä.

Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2015, kuinka ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat usein, että heille suositellaan heidän taitoihinsa ja toiveisiinsa nähden vaatimattomia koulutusvalintoja. Artikkelin mukaan esimerkiksi Safari-leirillä haastatelluista somalitaustaisista tytöistä kaikille opinto-ohjaaja oli suositellut lähihoitajaopintoja. Minulle lähihoitajan ammattia ei ole suositeltu koskaan.

Vika ei tietenkään ole lähihoitajan ammatissa, vaan siinä, ettei ihmisen tausta tai sukupuoli saisi vaikuttaa siihen, millaisiin ammatteihin hänet nähdään sopivana.

Valitettavasti Suomessakin työelämä on kuitenkin voimakkaasti sukupuolittunut. Ammattien jakautumisessa sukupuolen mukaan Suomi on EU:n kärkimaiden joukossa ja se näkyy myös nuorten tulevaisuudensuunnitelmissa.

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017 tuo esiin, kuinka sukupuoli vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitkä alat nuoria houkuttelevat. Tytöillä kärkeen nousevat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä matkailu- ja ravintola-ala. Poikia taas kiinnostavat teknologiateollisuus, maanpuolustus sekä pankki- ja rahoitusala.

Nuoren opiskeluvalintoihin on suuri vaikutus lähipiirillä ja koululla. Niiden tehtävä on tarjota nuorille tietoa eri mahdollisuuksista ja esikuvia, joita seurata.

Tiedolle on myös tarvetta: Kun koulu loppuu -raportin mukaan yläkouluikäisistä noin puolet ja lukiolaisista enemmistö toivoo saavansa lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. Erityisesti tarve korostuu maahanmuuttajataustaisilla nuorilla ja tytöillä. Heille tulisi tarjota monipuolista ja kannustavaa ohjausta. Yhteiskunnan odotusten ja mallien ei tulisi ohjata ammatinvalintaa.Tänään vietettävä tyttöjen päivä keskittyykin erityisesti naisten asemaan työelämässä. Teema With Her: A Skilled GirlForce haluaa korostaa tarvetta tyttöjen työelämätaitojen kehittämiseen.

Muuttuva työelämä vaatii koulutettuja työntekijöitä, mutta silti noin neljännes maailman nuorista – joista suurin osa on tyttöjä – on tälläkin hetkellä sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolella.

Tulevan vuosikymmenen aikana 600 miljoonaa nuorta tyttöä astuu työelämään ja heistä kehittyvissä maissa asuvista yli 90 prosenttia tulee työskentelemään harmaassa taloudessa, matalalla palkalla tai ilman palkkaa, uhkanaan väkivalta ja hyväksikäyttö.

Tavoitteena on saada globaali yhteisö pohtimaan, miten voisimme parhaiten tukea näiden tyttöjen työelämätaitojen karttumista ja estää päätyminen yhteiskunnallisesti heikkoon asemaan.

Koulutukseen liittyvien ongelmien lisäksi heitämme sosiaalisten paineiden, sukupuoliroolien ja ennakkoluulojen takia jatkuvasti hukkaan valtavan määrän potentiaalia. Tutkitusti esimerkiksi johtoportaan diversiteetistä on organisaatioille hyötyä monella tavalla.

Kaikilla aloilla eri taustoista ja kulttuureista lähtöisin olevien mukanaan tuomat näkökulmat ovat suuri mahdollisuus ja rikkaus. Siksi onkin tärkeää, että kannustamme kaikenlaisia nuoria toteuttamaan haaveitaan, oli se sitten lähihoitajan tai lääkärin ammatti.

Tyttöjen päivä koulussa

Tyttöjen oikeuksia, yhdenvertaisuutta ja sukupuolirooleja on hyvä käsitellä myös koulussa ja vaikkapa harrastustoiminnassa. Tyttöjen päivä antaa siihen aivan erityisen syyn.

Globaalikasvatuksen vinkkipankista löydät vinkkejä teeman käsittelyyn, esim. Planin tyttöjen päivän opetusmateriaaleista ja Suomen YK-liiton Friidu-materiaalista. Tutustu myös esimerkiksi Planin tyttöjen päivän #GirlsTakeover-tempaukseen, jossa tytöt astuvat yhteiskunnan ja yritysmaailman johtajien saappaisiin.

Uusimmat artikkelit