Blogi

DE Watch -raportti vertailee eri maiden kehityskasvatuspolitiikkaa

Teksti: Sanna Rekola

Millaista kehityskasvatuspolitiikkaa eri puolilla Eurooppaa tehdään? Millaista poliittista tukea ja rahoitusta eri maissa on tarjolla? Eurooppalaisen Multi Stakeholder Steering Groupin European Development Education Monitoring Report ”DE Watch” vertailee 28 Euroopan maan kehityskasvatuskäytäntöjä ja rahoitusta. Raportissa todetaan, että eri maiden välillä on suuria eroja.

DE Watch vertailee eri maiden kehityskasvatuskäytäntöjä, tukimuotoja ja politiikkaa. Mukana tutkimuksessa ovat olleet 27 EU-maata sekä Norja. Raportissa tarkastellaan myös millaisia toimijoita kehityskasvatuksen kentällä toimii ja millaisia rooleja eri toimijoilla eri maissa on.
DE Watch on ensimmäinen kerta, kun eurooppalaista kehityskasvatusta kartoitetaan tässä laajuudessa. Raportilla peräänkuulutetaan käsitteellistä selkeyttä ja yhtenäisyyttä kehityskasvatukselle Euroopassa.
Raportilla halutaan myös muistuttaa, että taloudellisen taantuman aikana, kun kehitysyhteistyöhön kanavoidut varat uhkaavat kaventua, eri toimijoiden on yhdessä puhuttava kehityskasvatuksen puolesta ja vahvistettava sitä, jotta eurooppalaisilla olisi riittävät valmiudet toimia vastuullisesti globalisoituvassa maailmassa.
Eurooppalainen Multi Stakeholder Steering Group on perustettu vuonna 2006 Helsingissä. Sen jäsenet ovat kehityskasvatuksen asiantuntijoita yhteiskunnan eri instituutioista.
Lisätietoa:

DE Watch Report
Multi Stakeholder -prosessi

 
 

Uusimmat artikkelit