Blogi

Etvon kautta vapaaehtoinen Etelän yhteistyöjärjestöstä Suomeen

Teksti: Sanna Rekola

Kepan jäsenjärjestöt voivat hakea Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon kautta vapaaehtoista Suomeen Etelän kumppanijärjestöstään. Hakemus tehdään yhdessä Etelän järjestön kanssa.

Etvon tavoitteena on edistää Etelän ja Pohjoisen järjestöjen yhteistyötä, vastavuoroista oppimista ja vahvistaa järjestöjen kumppanuutta. Hakemuksessa järjestöt määrittelevät tavoitteet vapaaehtoisjaksolle. Järjestöjen tulee tehdä hakemuksensa englanniksi tai espanjaksi.
Vuoden 2010 haussa valitaan hakemusten perusteella 1-2 vapaaehtoista 1–3 kuukaudeksi tekemään yhteistyötä Kepan jäsenjärjestön kanssa Suomessa. Yhdessä tehtävä työ voi olla esimerkiksi suunnittelua, arvioimista tai koulutusta.
Hakemuksessa on hyvä suunnitella mahdollisimman tarkkaan vapaaehtoisen työtehtävät vapaaehtoisjaksolle ja vapaaehtoisjakson pituus. Järjestöjen kannattaa miettiä, kuinka pitkä vapaaehtoisjakso on molempien kannalta sopiva tavoitteiden saavuttamiseksi ja toisaalta mahdollista järjestää.
Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä Kepa maksa vapaaehtoiselle palkkaa. Vapaaehtoinen ei myöskään ole työsuhteessa Kepaan eikä vastaanottavaan kumppanijärjestöön vapaaehtoisjakson aikana. Kepa maksaa Etelän vapaaehtoisen matkat, järjestön kanssa sovittavan kohtuuhintaisen ja järjestön järjestämän majoituksen sekä vakuutuksen ja kotimaan päivärahan (36 euroa/päivä).
Vuoden 2010 hakuaika päättyy maanantaina 1.3.2010. Hakemusten on oltava Kepassa klo 16.30 mennessä. Englannin- tai espanjankielisen hakulomakkeen ja hakuohjeet voi pyytää Etvosta: etvo@kepa.fi.
Lisätietoja:

www.etvo.fi
Etvo-koordinaattori Laura Lager, puh. (09) 584 23 250, laura.lager@kepa.fi.

Uusimmat artikkelit