Blogi

UM:n viestintä- ja kehityskasvatustukea 85 järjestölle

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriö on myöntänyt kansalaisjärjestöjen viestintä ja kehityskasvatushankkeille lähes 2 miljoona euroa. Viime vuonna tukea myönnettiin hieman enemmän, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan tukea haki 105 järjestöä.

Keskeisinä perusteina tuen myöntämisessä olivat ministeriön mukaan muun muassa hyvin määritelty sisältö ja viesti, vaikuttavuus ja kehitysnäkökulma sekä selkeä ja riittävän suuri kohderyhmä kustannuksiin nähden. Tavoitteiden, toteuttamiskeinojen ja toivottujen tulosten tuli myös olla selkeästi määriteltyjä.
Kaksivuotista tukea haettiin huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Kaksivuotista tukea haki vain viisi järjestöä, kun luku viime vuonna oli 14. Kaksivuotista tukea myönnettiin kahdelle järjestölle yhteensä 220 000 euroa. Huomionarvoista hakemuksissa oli myös se, että tukea haettiin aiempaa enemmän jatkohankkeisiin.
Viime kierroksella hakemusten yhteissumma oli 4,3 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yhteissumma ylsi 3,7 euroon, ollen näin reilusti vähemmän kuin viime vuonna.
Ulkoasiainministeriö on myöntänyt kansalaisjärjestöille tukea kehitysviestintään ja kehityskasvatukseen jo yli 30 vuoden ajan. tukea on aiemmin kutsuttu myös Tiedotustueksi. Tuki on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen kotimaiseen toimintaan, jolla pyritään edistämään kehityspoliittisista teemoista Suomessa käytävää keskustelua.
Tukipäätökset löytyvät UM:n verkkosivulta.

Uusimmat artikkelit