Kuvituskuva.
Blogi

Globaalikasvatuksen kentällä tapahtuu – ja sitä on aina syytä juhlistaa

Fingon järjestämä Globaalikasvatuksen kevätkattaus -tapahtuma kokosi yhteen lähes 40 globaalikasvatusverkoston toimijaa. Etäyhteyksin toteutetussa verkostotapahtumassa kokeiltiin uusia osallistumisen tapoja ja nostettiin malja kuluneen vuoden saavutuksille.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz

Kulunut vuosi on ollut todellista myllerrystä ja monin tavoin haastava jokaiselle. Myös globaalikasvatusjärjestöille se on tarkoittanut omien toimintatapojen ja -menetelmien uudelleen suunnittelua, valtavaa digiloikkaa sekä nopeaa hyppyä kokeilemalla kehittämiseen. Uuden oppimisen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ansiosta on syntynyt myös valtavasti uutta. Ajattelimme, että näinä aikoina on aivan erityisen tärkeää kokoontua jakamaan kokemuksia ja juhlistaa yhdessä saavutuksia!

Globaalikasvatuksen kevätkattaus -tapahtumassa oli esillä järjestöjen uutuuksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja keskustelua alan puhuttavimmista aiheista. Samalla suunnattiin katseita tulevaisuuteen ja siihen, miten voimme ammentaa kokemuksista ja oppia toinen toisiltamme.

Zoomissa osallistujat saivat liikkua vapaasti huoneesta toiseen ja piipahtaa erilaisissa teemaohjelmissa.

Leffateatterihuoneessa tutustuttiin järjestöjen hankkeisiin videomateriaalien muodossa ja jaettiin kokemuksia niiden sekä hankkeiden toteutuksesta. Demohuoneessa osallistujat pääsivät kokeilemaan YK-liiton DigiMun menetelmää käytännössä. Alla lisätietoa näistä:

Lasten ja nuorten säätiön Sanoita parempi maailma -hankkeessa nuorten ymmärrys lukutaidon merkityksestä ja Agenda2030-tavoitteista lisääntyi kantaaottavia rap-lyriikoita kirjoittamalla. Videot voi katsoa YouTubesta. Täällä tehtäpaketti opettajille (pdf).

Rauhankasvatusinstituutin Agenda 2030 koulutusmalli tähtää koulujen työkulttuurin muuttamiseen siten, että Agenda 2030 tavoitteita olisi helpompi ottaa mukaan kaikkien oppiaineiden opetukseen.

Frame, Voice, Report! -videoissa kerrotaan järjestöjen toteuttamista hankkeista ja niiden tuloksista. Kaikki toteutetut hankkeet on listattu sivuillemme.

YK-liiton DigiMUN -simulaatiossa osallistujat toimivat erilaisissa rooleissa ja neuvottelevat ajankohtaisista YK-asioista ja globaaleista kysymyksistä. Menetelmä on suunnattu yläkoulujen, toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille.

Kuunnelmasalissa paikallaolijat sulkivat mikit ja kamerat ja keskittyivät kuuntelemaan otteita vasta julkaistuista oppaista. Kuunnelmissa syvennyttiin muun muassa siihen, miten globaalin etelän ääni näkyy globaalikasvatuksesta. Mitä on muutosvoimainen globaalikasvatus? Ja kuinka globaalikasvatushankkeiden suunnittelua ja seurantaa voidaan kehittää toimijalähtöisten menetelmien avulla? Otteet olivat seuraavista julkaisuista:

Etelän ääni -opas kutsuu dialogiin, jonka tavoitteena on reflektoida, miten globaalissa etelässä asuvien ihmisten ajatukset, kokemukset ja tieto näkyisivät paremmin suomalaisessa globaalikasvatuksessa.   

Transformative Learning Journeys – Venturing into the Wilds of Global Citizenship Education -julkaisu kokoaa yhteen Bridge 47 hankkeen opintojaksojen sisältöä sekä kokemuksia matkan varrelta. Se tarjoaa välineitä transformatiiviseen oppimiseen ja muutosvoimaisen globaalikasvatuksen suunnitteluun.

Miten mitata ja parantaa globaalikasvatusta -opas tarkastellee globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta. Se esittelee neljä toimijalähtöistä menetelmää, joita voi käyttää hankkeen eri vaiheissa suunnittelusta seurantaan. 

Open mic -sessiossa kuultiin lisäksi parin minuutin mittaisia puheenvuoroja paikallaolijoiden uutuuksista:

Plan Suomen uusi Ilmastopeli tukee ilmiöpohjaista oppimista ja soveltuu usean eri aineen oppitunneille. Peli on nyt tilattavissa Planin Globaalikoulun sivuilta.

Suomen Rauhanpuolustajien mediakasvatussivusto Läntisen tuolla puolen on laajentunut uudella osiolla Toisinajatteleva Venäjä.

Opintokeskus Vision ja Vihreiden nuorten Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa -hankkeessa on tuotettu monipuolista oppimateriaalia teemoista kestävä kehitys, Euroopan unioni, ilmastopolitiikka ja aktiivinen kansalaisuus.

Frame, Voice, Report! -hankkeen loppujulkaisu How to Engage Citizens with the Sustainable Development Goals kokoaa yhteen globaalikasvatushankkeen oppeja, reflektointeja ja innostavia esimerkkejä.

Alkuvuodesta päivitettyyn globaalikasvatuksen vinkkipankkiin on koottu järjestöjen tuottamia materiaaleja ja opetusmenetelmiä globaalikasvatuksen teemoista. Järjestöt ovat tuottaneet vinkkejä myös etäopetuksen tueksi.

Iltapäivän lopuksi yhteisessä akvaariokeskustelussa pohdittiin vielä, mitä on hyvä ottaa huomioon uutta oppimateriaalia suunniteltaessa. Keskustelussa nousi vahvasti esiin, että on tärkeää kiinnittää huomiota valintoihin, joita suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehdään. Oppimateriaalin tekijän on tietoisesti pohdittava, minkälaisia kuvia ja esimerkkejä valitaan, mitä teemoja käsitellään ja kenen ääni materiaaleissa kuuluu. Esimerkiksi Nuorten Akatemia on saamelaiskulttuuria käsittelevässä Dihtosis-hankkeessa kehittänyt oppimateriaaleja yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, jolloin nuoret itse ovat toimineet hankkeessa asiantuntijoina ja ohjanneet kouluvierailuja. African Care ry:n Valtarakenteet näkyviksi materiaalissa taas on kiinnitetty erityistä huomiota valittuihin käsitteisiin sekä siihen, miten materiaalit tekevät näkyväksi ja purkavat globaaleja valta-asetelmia.

Järjestöillä, kuten muillakin oppimateriaalin tekijöillä, on valtavasti valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, minkälaista kuvaa omat materiaalit luovat maailmasta, purkavatko ne vallitsevia valta-asetelmia ja edistivätkö ihmisoikeuksia ja kestävään elämäntapaa. Tukena suunnittelussa voi käyttää vaikkapa järjestöjen tuottamaa Oppimateriaalit ajan tasalle! -muistilistaa.

Kokeilut, kehittäminen ja yhteistyö tuovat voimaa järjestöjen globaalikasvatustyöhön. Iltapäivä ja keskustelut herättivät osallistujissa inspiraatiota ja halua kehittää globaalikasvatusta. Kokeilu oli myös meille Fingossa uusi ja innostava! Oli virkistävää testata erilaista toteutustapaa verkostotapaamiselle ja oppia uutta. ”Olemme kaikki yhteisen oppimisen äärellä kokeilemassa, kehittämässä ja saamassa aikaan merkittävää muutosta”, totesi eräs osallistuja tilaisuuden päätteeksi. Tämä pätee niin järjestöjen, kuin muidenkin kasvattajien työhön.  

***

Fingon koordinoimaan globaalikasvatusverkostoon kuuluu yli 100 globaalikasvatuksen alalla toimivaa kansalaisjärjestöä. Verkosto on edistänyt globaalikasvatusta Suomessa jo pian 20 vuoden ajan. Globaalikasvatusverkoston toiminnasta ja kentän ajankohtaisista aiheista pysyt parhaiten kuulolla liittymällä globaalikasvatus -sähköpostilistalle ja seuraamalla Globaalikasvatuksen Facebook-sivua.

Uusimmat artikkelit