Kuvituskuva.
Artikkeli

Maailma koulussa -seminaareista konkretiaa globaalikasvatukseen – Järjestöt tarjoavat tuleville opettajille tukea

Maailma koulussa -seminaareissa järjestöt herättävät opettajaksi opiskelevia pohtimaan opettajan roolia kestävän maailman rakentamisessa. Opiskelijat pääsivät syventymään globaalikasvatuksen aiheisiin Turun yliopiston opiskelijoille suunnatussa seminaarissa 24.2. Mitä seminaareissa tapahtuu ja miten kansalaisjärjestöt voivat tukea opettajia?

Teksti: Doris Hakkarainen Kuva: Fingon kuva-arkisto

Miten toisenlaisten tulevaisuuksien ajattelu rakentaa maailmaa? Miten käsitellä sukupuolten moninaisuutta opetuksessa? Miten tarttua suuriin, ristiriitoja sisältäviin ja tunteita herättäviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten ihmisoikeuksiin, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, tasa-arvoon ja demokratiaan?

Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä opettajaopiskelijat pohtivat kansalaisjärjestöjen Globaalikasvatusverkoston järjestämässä Maailma koulussa -seminaarissa Turussa. Seminaareissa tutustutaan opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen teoriassa ja käytännössä. Siihen kuuluu sekä luentoja että työpajoja, joita järjestävät kymmenkunta kansalaisjärjestöä. Tammikuussa seminaari pidettiin Jyväskylän yliopistolla, helmikuussa Turussa ja huhtikuussa on tulossa vielä seminaari Raumalla. Tänä lukukautena kaikki tilaisuudet järjestetään etänä.

”On ollut todella inspiroivaa olla mukana järjestämässä seminaareja yhdessä järjestöjen kanssa. Myös etätoteutus on onnistunut hyvin”, kertoo Maailma koulussa -seminaarien koordinaattori Saana Ylikruuvi.

Luennoilla käsiteltävät aiheet vaihtelevat, mutta tänä vuonna aiheena on ollut opettaja utopiaoppaana. Opettajan rooli ja vastuu muuttuvassa maailmassa ja maailmankansalaisten kasvattajina on suuri.

”Taustalla on ajatus siitä, että omalla toiminnalla pystyy vaikuttamaan siihen, millainen tulevaisuus on. Opettajat rakentavat maailmaa itse sekä antavat oppilailleen välineitä tehdä samaa”, Ylikruuvi sanoo.

Työpajoista konkreettista materiaalia opetukseen

Seminaarin työpajoissa muun muassa rohkaistiin opettajia tarttumaan yhteiskunnallisiin aiheisiin Amnestyn ja Rauhankasvatusinstituutin johdolla, käsiteltiin todellisuuslukutaitoa Suomen Punaisen Ristin Riskien keskellä -aineistolla sekä Rauhankoulun kanssa syvennyttiin draaman kautta globaaleihin kehityskysymyksiin ja empatiakasvatukseen.

Setan työpajassa käsiteltiin sukupuolten moninaisuutta ja normeja sekä niiden vaikutuksia kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Suomen Lähetysseura toi esiin näkökulmia uskonnoista ja katsomuksista, kun taas Opettajat ilman rajoja korosti stereotypioiden kyseenalaistamista.

Palautteen perusteella seminaareille on tarvetta. Ylikruuvin mukaan etenkin työpajat ovat hyödyllisiä, koska niistä saa konkreettista materiaalia omaan opetukseen. Lisäksi teemat ovat herätteleviä ja saavat opiskelijat pohtimaan omaa toimintaansa.

”Opiskelijat ovat itse kertoneet miten tärkeitä käsiteltävät aiheet ovat ja miten hienoa on päästä syventymään niihin kunnolla. Toiveena on, että niitä käsiteltäisiin enemmän opettajankoulutuksessa”, Ylikruuvi kertoo.

Yhteistyö järjestöjen ja opettajankoulutuslaitosten välillä on tärkeää. Kansalaisjärjestöillä on globaalikasvatuksen teemoista sellaista tietoa ja osaamista, jota ei muualta löydy.

”Turun seminaarissa heräsi keskustelua siitä missä tieto näistä tärkeistä aiheista on. Kansalaisjärjestöjen tieto ja osaaminen näissä kysymyksissä on ehdottoman tärkeä”, kertoo Ylikruuvi ja jatkaa

”Kyllä itsekin aina oppii uusia juttuja, koska aiheet muuttuvat ajassa. Koskaan ei ole valmis tai voi sanoa, että nyt tiedän kaiken.”

 

Lisätietoja:

Perinteisesti seminaarin yhteydessä on ollut järjestötori, jossa globaalikasvatusjärjestöt esittelevät toimintaansa ja materiaalejaan. Koska seminaarit ovat tänä keväänä etänä, suunniteltiin myös järjestötori verkkoon. Tutustu mukana olleisiin järjestöihin (pdf).

Tutustu myös Globaalikasvatusverkoston vinkkipankkiin, josta voi hakea järjestöjen opetusmateriaaleja teemoittain. Katso myös etäopiskeluun sopivat vinkit.

Järjestö, haluatko mukaan seminaareihin? Liity Globaalikasvatusverkostoon.

Uusimmat artikkelit