Blogi

Globaalikasvatus esille Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa

Teksti: Sanna Rekola

Lapsi- ja nuorisopolitiikassa panostetaan lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Myös globaalikasvatusen teemat nousevat ohjelmassa hyvin esille. Valtioneuvosto hyväksyi 8.12.2011 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012 – 2015.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma sisältää tämän hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelma pohjautuu nuorisolakiin ja edistää sen tavoin aktiivista kansalaisuutta, yhdenvertaisuutta, yhteisvastuuta ja kansainvälisyyttä.
Globaalikasvatuksen teemat nousevat ohjelmassa esille. Tavoitteissa ja toimenpiteissä huomiota saavat muun muassa kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen, kestävä kehitys sekä moninaisuuden kunnioittaminen. Ohjelman toteuttajina mainitaan paitsi eri viranomaiset, koulut ja nuorisoalan toimijat myös kansalaisjärjestöt.
Avustuksia järjestöille ohjelman toteuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia kehittämisohjelmaa toimeenpaneville hankkeille. Määräraha kohdennetaan ensisijaisesti ohjelman nuorisotyöhankkeisiin.
Paikallisia ja alueellisia hankkeita koskevat hakemukset on toimitettava asiaa hoitavan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimelle.
* * *
Vuonna 2006 voimaan tulleen nuorisolain (72/2006) 4 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelmaa kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi ja se sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.
Kehittämisohjelman toimeenpanoa arvioi vuosittain valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Ensimmäinen kehittämisohjelma koski vuosia 2007 – 2011.
Lisätietoa:

OKM:n tiedote: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kärkeen osallisuus, yhdenvertaisuus ja arjenhallinta
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma vuosille 2012-2015
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma vuosille 2012-2015 (pdf)
OKM:n avustukset kehittämisohjelman toteuttamiseen
Avustukset paikallisille ja alueellisille hankkeille

Uusimmat artikkelit