Nuoret seisovat kahdessa jonossa neljän ihmisen suksilla.
Blogi

Globaalikasvatus haastaa koulun toimintakulttuurin

Oppilaat ja opettajat ovat luoneet Kokkolan Koivuhaan kouluun vahvemman yhteisön, jossa vaalitaan yhteisiä arvoja.

Teksti: Riitta Auvinen, Mirja Heinonen, Anne-Maria Viinamäki Kuva: Koivuhaan koulu

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke antoi meille Kokkolan Koivuhaan koulussa hyvät eväät jatkaa työtä, jonka olimme jo aloittaneet muuttaaksemme koulun toimintakulttuuria. Halusimme luoda monikulttuuriselle koulullemme toimintakulttuurin, joka huomioi erilaiset oppijat antaen kaikille mahdollisuuden opiskella ja työskennellä tasa-arvoisessa koulussa omien taitojen ja vahvuuksien mukaan.

Tavoitteena oli, että opitut taidot tulevat osaksi arkipäivää luoden rauhanomaisen ja vahvan yhteisön. Halusimme uudistua ja huomioida tulevaisuuden haasteet eri toimialueilla. Meille oli tärkeää yhteisöllisyys ja osallisuus, joilla pyrimme rauhantahtoiseen ja kannustavaan työotteeseen.

Globaalikasvatuksen teemoista keskeisimmiksi nousivat rauha- ja turvallisuuskasvatus sekä kulttuurikasvatus. Walter ry:n järjestämät Kytke-työpajat saivat lapset ja henkilökunnan innostumaan ja sitoutumaan yhteisiin arvoihin: kunnioittamiseen, välittämiseen, ymmärtämiseen ja vastuunottamiseen. Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä kohtasimme jälleen tutut kytkeläiset ja loimme uusia suunnitelmia tulevalle keväälle.

Toimintakulttuuria tukevia rakenteita olivat hankkeen myötä kehittämämme koulurauhan linjaus sekä yhteisöllisen hyvinvointiryhmän ja oppilaskunnan vuosikellot. Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän ja oppilaskunnan vuosikellojen kehittäminen ohjasi kouluamme kohti asettamiamme tavoitteita sekä vahvisti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Koulurauhan linjauksessa toimme esille viisi kohtaa: varhaisen tuen tunnistamisen, koulukiusaamisen ja väkivallan nollatoleranssin, yhteiset pelisäännöt työrauhan perustana, oppilaan vahvuuksien tukemisen sekä yhteisöllisyyden. Kun nämä kohdat ovat kunnossa, voimme saavuttaa koulun arvoja ja oppimiskäsitystä vastaavan toimintakulttuurin.

Parasta antia tässä toimintakulttuurin muutosprosessissa on ollut oppilaiden aktiivisuus ja innokkuus. Heissä on kasvanut tahto tehdä työtä yhteisömme ja sen hyvinvoinnin eteen. Yhteistyö, kannustava työote ja positiivinen pedagogiikka vievät meitä eteenpäin.

Uusimmat artikkelit