Blogi

Globaalikasvatus tutuksi – uusi blogisarja alkaa!

Miten määritellään globaalikasvatus? Miten se liittyy rauhaan, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja arvoihin? Mitä OPS:ssa sanotaan globaalikasvatuksesta? Mitä globaalikasvatus käytännössä tarkoittaa? Kuka globaalikasvattaa ja ketä?

Teksti: Globaalikasvatus tutuksi

Miten määritellään globaalikasvatus? Miten se liittyy rauhaan, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja arvoihin? Mitä OPS:ssa sanotaan globaalikasvatuksesta? Mitä globaalikasvatus käytännössä tarkoittaa? Kuka globaalikasvattaa ja ketä?

Globaalikasvatus.fi:ssä alkaa uusi Globaalikasvatus tutuksi -blogisarja, jossa globaalikasvatuksen asiantuntijat järjestöistä ja tutkimuskentältä, opettajat ja kehityspolitiikan ammattilaiset kirjoittavat globaalikasvatuksesta.

Syyskaudella viikoittain ilmestyvässä blogissa pohditaan, mitkä ovat globaalikasvatuksen ideologiset taustat, mitä globaalikasvatus tarkoittaa käytännössä, miten globaalikasvatus kulkee opetussuunnitelmassa punaisena lankana ja millaista tukea järjestöillä on tarjota globaalikasvatustyöhön.

Koulu maailmaa muuttamaan! -täydennyskoulutushanke on koonnut yhteen kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen asiantuntijoita, jotka ovat suunnitelleet ja tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Hankkeen koulutusten läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys, ihmisoikeudet, osallisuus ja opetussuunnitelman arvopohjan saattaminen osaksi opetusta.

Loppuvuoden kuluessa blogiteksteissä syvennytään Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeen temaattisiin koulutuskokonaisuuksiin, jotka ilmentävät globaalikasvatuksen moniulotteisuutta, kirkastavat arvojen ja opetussuunnitelman ykseyttä ja tuovat teemat käytännön tasolle.

Koulutuskokonaisuudet käsittelevät seuraavia teemoja: Moninaisuus ja yhdenvertaisuus, Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu, Rauha, konfliktit ja kriisit, Kestävä kehitys ja agenda 2030, Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet ja Globaalikasvatus osaksi arkea – muutos toimintakulttuurissa. Blogisarja jatkuu keväällä, jolloin järjestöt esittelevät ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyyn tarjoamaansa globaalikasvatustukea.

Lue heti blogisarjan ensimmäinen teksti: Globaalikasvatus – ajankohtaista aina!

Toivottavasti blogi tarjoaa ajateltavaa ja oivalluksia! Antoisia lukuhetkiä!

Uusimmat artikkelit