Lapsia keräntyneenä pienoismattopuiden ympärille.
Blogi

Globaalikasvatusta yhteistyön voimalla Sodankylässä

Hankerahoitus on mahdollistanut ahkeran yhteistyön Sodankylän koulujen ja järjestöjen välillä. Yhdessä tekeminen on ollut avainasemassa globaalikasvatuksen järjestämisessä.

Teksti: Anna de Wit, Sirpa Kallunki, Meiltä Maailmalle -hanketyöryhmä Kuva: Meiltä maailmalle -työryhmä

Sodankylän koulujen välillä on aina ollut satunnaista yhteistyötä suurista etäisyyksistä huolimatta. Uuden kansainvälisyyshankkeen myötä yhteistyö on kuitenkin lisääntynyt. Vuodesta 2015 olemme koordinoineet Sodankylän peruskoulujen kanssa Opetushallituksen rahoittamaa Meiltä maailmalle -hanketta, jolla pyritään tukemaan koulujen kansainvälistymistä.  

Lisääntynyt yhteistyö on noussut avaintekijäksi globaalikasvatuksen järjestämisessä kouluissamme. Meiltä maailmalle -hankkeen resurssien turvin koulumme ovat osallistuneet Kepan Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeeseen, joka on tarjonnut hyviä eväitä globaalikasvatuksen kehittämiseen kouluissamme.

***

Yhteistyö koulujen välillä tapahtuu Meiltä maailmalle -hanketyöryhmän kautta, jossa on edustajia jokaisesta Sodankylän perusasteen koulusta. Työryhmämme on kokoontunut kahden vuoden ajan säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Olemme kehitelleet erilaisia toimintoja, joilla olemme pyrkineet yhtenäistämään globaalikasvastusta Sodankylän peruskouluissa sekä mahdollistamaan eri koulujen oppilaiden välisiä tapaamisia vähintään kerran vuodessa.

Meiltä maailmalle -työryhmässä olemme ideoineet globaalikasvatukseen liittyviä aiheita, ja jokainen koulu on järjestänyt toimintaa omaan toimintakulttuuriinsa sopivalla tavalla. Oppilaskuntien aloitteesta on esimerkiksi aktivoitu paperin ja muovin kierrätystä sekä kotitalousluokkien biojätteen kompostointia. Aleksanteri Kenan koulussa osa 7. luokan oppilaista valitsi tänä lukuvuonna uutena valinnaisaineena tarjotun globaalikasvatuksen, jonka puitteissa he ovat saaneet syventyä muun muassa Agenda 2030 -tavoitteisiin.  

Keskeinen tavoitteemme on ollut saada oppilaiden lisäksi myös koulujen opetushenkilöstöä aktivoitua mukaan globaalikasvatustoimintaan. Tässä olemme onnistuneet, sillä useita opettajia on osallistunut koulutuksiin, globaalikasvatuskahvilaan ja muihin tapahtumiin.

Meiltä maailmalle -hanke on mahdollistanut koulujen välisen kehittämistyöryhmän toiminnan parin kuluneen vuoden aikana. Haasteemme on yhteistyön jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen. Tänä keväänä aiomme neuvotella koulujen rehtoreiden ja sivistysjohtajan kanssa siitä, miten hyväksi koettu toiminta koulujen kesken saadaan jatkumaan myös tulevina vuosina.

***

Yhteistyötä on ollut myös paikallisten järjestöjen kanssa. Keväällä 2017 Meiltä maailmalle -hanketyöryhmä järjesti Kestävän kehityksen messut, joilla oli mukana kaikkien peruskoulujen oppilaiden töitä ja useiden paikallisten järjestöjen esittelypisteitä. Järjestöistä mukana olivat muun muassa Sodankylän Martat ja Tilkkutähdet esittelemässä materiaalien uusiokäyttöä sekä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä kertomassa jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Oppilaat pääsivät tutkimaan ja kokeilemaan käytännön tasolla erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja.

Yhteistyöllämme on myös kansainvälinen ulottuvuus, joka konkretisoitui bulgarialaisen Boryana Ivanovan vierailulla tammikuussa 2018. Hän vei oppilaat tanssin, kuvien ja kertomusten avulla kolmeen eri maanosaan.

Toisenlaista yhteistyötä oppilaat pääsivät tekemään eTwinning-tapahtumassa ”Finland 100 years! What  have you always wanted to know about Finland?” Tapahtumassa lapset muista Euroopan kouluista esittivät oppilaillemme kysymyksiä Suomesta. Maailman voi siis tuoda lähelle oppilaita viemättä heitä omaa koulua kauemmaksi.

Hankkeen myötä olemme oivaltaneet, että Suomessa on paljon eri järjestöjä, joilta saa tukea, koulutusta ja valmista materiaalia koulujen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Tärkeä ponnahduslauta toiminnallemme on ollut Kepan koordinoima Koulu maailmaa muuttamaan -hanke sekä muut koulutustapahtumat. Nämä ovat auttaneet meitä löytämään punaisen langan koulujemme globaalikasvatukseen antamalla puhtia aiemmalle toiminnalle sekä eväitä uusille ideoille.

Uusimmat artikkelit