Blogi

Globalisaatio -verkkopeli 13–19-vuotiaille

Globalisaatio –verkkopeli mittaa maailmankansalaisen tiedot ja asenteet. Nettipeli sisältää kymmenen kysymystä, jotka mittaavat vastaajan tietoja globalisaatiosta sekä maailmankansalaisen asennetta. Vastausten perusteella peli ilmoittaa, mitä maapallon henkilöä vastaaja edustaa.

Peli on toteutettu osana Kotina maapallo –hanketta, jossa tuotettiin yläkouluille, ammatillisille oppilaitoksille ja lukioille materiaalia globalisaatiosta ja tehtiin aiheeseen liittyviä kouluvierailuja. Nuorilta myös kerättiin tietoa heidän käsityksistään globalisaatiosta.

Peli on tarkoitettu ennen muuta nuorille 13–19-vuotiaille, mutta siinä voivat koittaa taitojaan globalisaatiosta
kiinnostuneet ikään katsomatta.

Kotina maapallo-hankkeessa ovat olleet mukana Maan ystävät, Attac, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker –verkosto ja Reilun kaupan puolesta Repu ry. Hanketta koordinoi Nuorten Akatemia, ja se on saanut tiedotustukea ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista vuosille 2007-2008.

Lisätiedot: Maria Manner , Kotina maapallo-hankkeen työryhmän jäsen, puh. 040-5136006, maria.manner@helsinki.fi

Globalisaatio-nettipeli on osoitteessa www.homma.fi

Uusimmat artikkelit