Blogi

Haku auki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin 2010

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.

Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa.
Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkohdemaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin: Yhteistyömaat ja -alueet.
Kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat kulttuurihankkeet ja niiden tavoitteet noudattavat Suomen kehityspoliittista ohjelmaa ja niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kulttuuriyhteistyön suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankkeilla aikaansaadaan ja vahvistetaan suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkävaikutteista yhteistyötä.
Kulttuuriyhteistyössä huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön.Tällä yhteistyömuodolla ei voida rahoittaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta tai voidaan rahoittaa muista kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenteista (paikallisen yhteistyön määräraha, bi- ja kansalaisjärjestöhankkeet).
Kulttuuriyhteistyöhankkeita tulee suunnitella yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa.
Hakuohjeet ja -lomakkeet:

http://formin.fi/public/default.aspx?contentid=186344

Uusimmat artikkelit