Blogi

OPM myönsi kulttuurilehtien tukemiseen yli miljoona euroa

Teksti: Sanna Rekola

Opetusministeriö on myöntänyt reilu miljoonaa euroa tukea kulttuurilehdille. Tuesta 943 500 euroa myönnettiin suoraan 133 lehdelle ja 76 500 euroa kirjastoille kulttuurilehtien ostamiseen. Hakijoita oli kaikkiaan 157. Tukea saaneiden joukossa on myös monia järjestölehtiä.

Hakijoista 29 lehdelle myönnettiin erityistä kehittämistukea. Tämän määrärahan turvin tuetaan muun muassa lehtien sisällöllistä kehittämistä, markkinoinnin tehostamista, juhlavuosijulkaisuja sekä www-sivujen kehittämistä.
Opetusministeriö myöntää kulttuurilehtitukea Suomessa ilmestyville, pääsääntöisesti maksullisille, ei sanomalehtityyppisille lehdille, jotka ylläpitävät yhteiskunnallista keskustelua kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä.
Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehden kustantajalle kehittely-, toimitus-, painatus-, jakelu- ja kuljetuskustannusten peittämiseen, edellyttäen, että lehti ilmestyy säännöllisesti ja on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.
Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurilehtien levikin edistämiseen, verkkosivujen tai verkkolehden kehittämiseen sekä yhteistyö- ja muihin kehittämishankkeisiin koskien esimerkiksi lehtien toimittamista, markkinointia, myyntiä ja sisällöllistä kehittämistä sekä kansainvälistä yhteistyötä.
Opetusministeriö myöntää avustukset kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.
Lisätietoa:

OPM:n tiedote
Lista tukea saaneista lehdistä (pdf)

Uusimmat artikkelit