lamppu liitutaululla.
Blogi

Innovaatiokulttuuri kasvatustyössä – Don’t think. Do. Think.

Mistä syntyvät uudet ideat ja parhaat ratkaisut? Voiko kokeilemalla oppia, mitä ja miten?

Teksti: Maarit Pihkala Kuva: Pixabay

Tulevaisuuden taitoina mainitaan usein kyky työskennellä toisten kanssa, kyky sietää epävarmuutta, kriittinen ajattelu sekä luova ongelmaratkaisu. Listaa voisi hyvin jatkaa empatiakyvyllä ja tunnetaidoilla.

Innovaatiokulttuurin ytimessä on oppiminen ja uusien ratkaisujen löytäminen ketterien kokeilujen kautta. Toiminta on tavoitteellista ja se perustuu kokemuksellisuuteen ja vuorovaikutukseen. Innovaatiokulttuurissa haastetaan perinteisiä ajattelumalleja ja luodaan uutta.

Ensin valitaan yhdessä kasvatushaaste, jonka jälkeen pyritään ymmärtämään haastetta kaivautumalla siihen syvemmälle. Seuraavaksi tiivistetään löydökset, määritellään varsinainen ongelma ja haetaan, erilaisia ihmisiä osallistaen, useita eri ratkaisumalleja. Malleja testataan ketterästi kokeillen ja niitä rikastetaan useita kertoja jo varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on jatkuva kehitystyö saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on saada aikaan uusia merkityksellisiä ja ihmislähtöisiä kasvatustyön toimintamalleja, tuotteita tai palveluita.

Yhteistä oppimisprosessia ja ajattelua tuotetaan ja taltioidaan matkan varrella eri tavoin. Usein vahvasti visuaalisesti näkyväksi kirjoittaen, piirtäen tai rakennellen eli protoillen. Etenkin piirtely, kuvittaminen ja rakentelu pakottavat abstraktia ajattelua uusille urille, perinteisen puhumisen ja kirjoittamisen sijaan.

Jotta kokeilut ylipäätään voivat olla mahdollisia, vaativat ne ympäröivältä yhteisöltä tiettyjä ominaisuuksia. Toimintakulttuurin tulee olla avoin, arvostava ja kannustava. Sen tulee mahdollistaa osallistujien haaveilu, suurisuuntainen unelmointi ja rohkeus heittäytyä. Johdon sitoutuminen ja riittävien ajallisten ja taloudellisten resurssien osoittaminen kehittämistyöhön on myös tärkeää. Ympäröivän yhteisön tulee kannatella yhteisöä ja yksilöä epäonnistumisten hetkillä ja kääntää ne yhteiseksi oppimiseksi ja vahvuuksiksi. Suuret kehittämiskokonaisuudet on syytä paloitella osiksi.

Parhaimmillaan innovaatiokulttuuri kasvatustyössä lisää ratkaisevasti kasvatusyhteisön yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä. Kehittämällä yhdessä ihmisläheisiä toimintamalleja tai palveluja tarjotaan hyötyä kaikille.

Uusimmat artikkelit