Kuva seminaaritilaisuudesta.
Blogi

Järjestöt rohkaisivat tulevia opettajia globaalikasvatukseen Raumalla

Pakolaisuus ja ihmisoikeudet olivat keskiössä Raumalla 25.11.2016 järjestetyssä Maailma koulussa -seminaarissa, kun satakunta opiskelijaa sukelsi globaalikasvatuksen maailmaan. Opiskelijoiden mukaan globaalikasvatusta tulisi olla opettajankoulutuksessa enemmän.

Teksti: Sanna Rekola

Mitä jos se olisitkin sinä? Kumiveneessä, salakuljettajan auton kontissa, telttameren keskellä ikävöimässä kotiasi. Mitä jos se olisi sinun pikkuveljesi pelaamassa jalkapalloa sortuneen talon pihalla? Mitä jos se olisikin sinun kotitalosi? Tai sinun perheesi etsimässä turvaa, paikkaa jossa elää rauhassa ja ilman alituista pelkoa?

Pakolaisuus on ajankohtainen aihe ja paljon esillä mediassa. Ilmiö herättää kysymyksiä ja usein myös pelkoa. Erityisesti lapset ovat alttiita uutiskuvastolle. Erityisesti, jos heille ei tarjota tilaa käsitellä aihetta turvallisesti aikuisen kanssa. Lapsillakin on oikeus tietää pakolaisuudesta, ymmärtää ilmiön taustoja ja osallistua keskusteluun.

Rauman opettajankoulutuslaitoksella 25.11.2016 järjestetyssä Maailma koulussa – globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaarissa pohdittiin pakolaisuuden käsittelyä ja pakolaisten kohtaamista opettajan työssä. Jasmina Kauta Pakolaisavusta ja Maarit Pihkala Amnestysta muistuttivat luennolla opettajan tehtävästä toimia toivon pedagogina, roolimallina ja turvallisena peruskalliona, jonka tuella tarkastella vaikeitakin kysymyksiä siten, että ahdistus ei lamaannuta vaan herättää toimimaan hyvän puolesta.

Ihmisoikeuskasvatus on keskeinen osa uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opettajalla velvollisuus noudattaa opetussuunnitelman linjauksia mutta valtion virkamiehenä myös velvollisuus huolehtia siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat.

Pakolaisuus linkittyy monin tavoin ihmisoikeuskasvatukseen. Julkisessa keskustelussa esille noussut halu evätä ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvapaikanhakijoilta tekee aiheen käsittelyn kouluissa entistä tärkeämpää. Opettaja toimii myös tärkeänä aikuisena pakolaislapselle. Koulutus tukee vahvasti kotoutumista ja avaa lapsille ja nuorille oven yhteiskunnan jäsenyyteen.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan tärkeätä aihetta käsitellään opettajankoulutuksessa liian vähän. Ylipäänsä globaalikasvatuksen teemat koetaan tärkeiksi ja niihin pitäisi opettajankoulutuksessa panostaa enemmän. Työpajoissa tarjoillut järjestöjen menetelmävinkit keräsivät kiitosta ja suurin osa opiskelijoista aikoi hyödyntää niitä työssään tulevaisuudessa.

”Minulla on tulevana opettajana suuri vastuu siitä, miten tulevat oppilaani ehkä suhtautuvat pakolaisuuteen tai esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaaseen omalla luokallaan. Seminaari kokonaisuudessaan pisti miettimään asioita muiden ihmisten näkökulmasta ja herätti todella oman kiinnostuksen globaalikasvatusta kohtaan. Niin tärkeä aihe!”, totesi eräs seminaariin osallistunut antamassaan palautteessa.

* * *

Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt järjestävät eri puolilla Suomea yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa Maailma koulussa -seminaareja, joissa sukelletaan globaalikasvatuksen teemoihin ja menetelmiin. Tutustu myös Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeeseen, joka tarjoaa koulutusta toimessa oleville opettajille.

Uusimmat artikkelit