Blogi

Järjestöt vaikuttavat yhteisöllisyyteen kouluissa

Teksti: Tiina Ronkanen

Helmikuun 3. päivänä  järjestetty seminaari ”Yhteisöllisyys lähellä ja kaukana” keräsi 70 osallistujaa eri järjestöistä SLU-talolle aurinkoiseen Helsinkiin. Tilaisuudessa keskusteltiin järjestöjen ja koulujen yhteistyöstä ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista tuoda yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemoja kouluihin.

Puhujina toimivat Taksvärkki ry:n KVK-suunnittelija Sari Markkanen ja KV-kouluttaja Maarit Pulju, Vesalan yläasteen rehtori Juha Juvonen sekä tutkija Tomi Kiilakoski. Puhujien kautta osallistujat saivat kolme eri näkökulmaa päivän aiheeseen: kansalaisjärjestön, koulun ja tutkijan näkökulman.

Taksvärkki ry:n oma toiminta-ajatus ”nuorelta nuorelle” sisältää jo itsessään yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemat. Kouluttaja Maarit Pulju kertoi kokemuksiaan koulukäynneistä ja korosti toiminnallisuuden merkitystä nuorten aktivoimiseksi globaaliin yhteisvastuuseen.

Erilaiset harjoitteet, menetelmät ja pienryhmissä järjestettävät infotilaisuudet parantavat oppilaiden keskittymistä sekä viestien sisäistämistä. Kouluvierailut voivat aktivoivat ja motivoida oppilaita myös itsenäiseen toimintaan esim. opintopiirien muodossa.

Vesalan yläasteen rehtori Juha Juvonen kertoi, että hänen koulussaan tehdään monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa ja että se on välttämätön osa koulun toimintaa ja avointa toimintakulttuuria.

Parhaimmillaan kouluvierailut tarjoavat niin uutta tietoa ja näkökulmia mutta voivat toiminnallisuuden avulla parantaa myös luokan yhteishenkeä. Rehtori antoi vinkiksi kouluja lähestyville järjestöille lähettää hyvin muotoiltuja ja selkeitä ehdotuksia toimintamalleineen yhteistyön aikaansaamiseksi.  

Tutkija Tomi Kiilakoski pohdiskeli yhteisöllisyyttä ja herätteli lopuksi kansalaisjärjestöjä kokoamaan ideoitaan oppikirjoiksi asti ja tarjoamaan kouluille valmiita opetukseen sopivia paketteja opettajan oppaineen ja dvd-oppimateriaaleineen.

Järjestöt voivat olla mukana kasvattamassa huomispäivän aktiivisia kansalaisia, jotka kantavat vastuuta toisista ihmisistä – lähellä ja kaukana.

Linkit: Blogikirjoitus kouluvierailuoppaasta, Kylässä koulussa – kouluvierailuopas järjestöjen kansainvälisyyskasvatukseen (pdf)

Lisätietoja: Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi

 

Uusimmat artikkelit