Blogi

Kierrätyskeskus selvittää järjestöjen ympäristötyötä

Teksti: Sanna Rekola

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tekee kartoitusta järjestöjen tekemästä ympäristötyöstä. Kartoituksen piiriin kuuluvat sellaiset järjestöt, jotka eivät ensisijaisesti identifioidu ympäristöjärjestöiksi. Erityisesti nuorisotyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan osallistumaan kyselyyn.

Kartoitushanke sai alkunsa tarpeesta kartoittaa järjestöjen tekemää ympäristötyötä Suomessa. Monet muutkin kuin varsinaiset ympäristöjärjestöt osallistuvat ympäristötyöhön omassa toiminnassaan tai sen ohella.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, millaista työtä järjestöt ympäristön hyväksi tekevät. Samalla pohditaan, miten ympäristötyötä voitaisiin lisätä: ovatko järjestöt kiinnostuneita yhteistyöstä ympäristökysymyksissä? Löytyykö halua tai kiinnostusta oman järjestön ympäristökasvatuksen kehittämiseen?

Kartoitushanke antaa järjestöille mahdollisuuden tiedottaa ympäristötyöstään toisille järjestöille ja viranomaisille. ”Näkymättömän” ympäristötyön tekeminen näkyväksi voi vaikuttaa positiivisesti myös järjestöjen ympäristötoiminnan rahoitukseen.

Selvitys tehdään pääasiassa nettikyselyn avulla, ja yhteenvetotyyppinen raportti vastauksista tulee luettavaksi muun muassa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n verkkosivulle.

Vastaa kyselyyn: http://www.kierratyskeskus.fi/jarjestohanke.php

Lisätietoja: Juuli Alm, juuli.alm@kierratyskeskus.fi, puh. 040 534 2318 

Uusimmat artikkelit