Blogi

Ulkoministeriön apurahat ja tuet viestintään

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriön kehityspoliittisen viestinnän yksikkö osallistuu globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevien tv-tuotantojen rahoitukseen ja tukee suomalaisten toimittajien perehtymistä kehityspolitiikan toteutukseen ja kehitysyhteistyöhön kentällä myöntämällä matka-apurahoja.

Niiden ohella kehityspoliittinen viestintä järjestää toimittajamatkoja keskeisimpiin yhteistyömaihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Toimittajien matka-apurahat

Ulkoministeriön kehitysviestintä myöntää kaksi kertaa vuodessa matka-apurahoja toimittajille ja kuvaajille, jotta nämä voivat tutustua Suomen kehitysyhteistyöhön ja kehityspolitiikan toteutukseen käytännössä. Apurahojen tarkoituksena on perehdyttää toimittajat Suomen kehityspolitiikkaan sekä edistää kehitysmaita käsittelevän aineiston julkaisemista eri tiedotusvälineissä.

Apurahaa voivat hakea yksittäiset toimittajat ja kuvaajat sekä työparit.

Hakuaika päättyy 6.3.2009

Lisätietoja: Ulkoministeriön verkkosivuilta

TV-tuotantojen tuki

Ulkoministeriön kehitysviestintä osallistuu
globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevien tv-tuotantojen rahoitukseen.
Tuen tarkoituksena on edistää kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä
käsittelevien ohjelmien ja dokumenttien tuotantoa ja lisätä näiden
näkyvyyttä suomalaisilla tv-kanavilla.

Tuesta päätettäessä
kiinnitetään huomiota ehdotusten journalistiseen tasoon ja niiden
elokuvalliseen ja dokumentaariseen laatuun itsenäisinä teoksina. Tuen myöntämisen edellytyksenä on että dokumentilla on varmistettu vähintään alustavasti tv-levitys kotimaisella kanavalla.

Tuki myönnetään pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisille yrityksille, jotka on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Haku julkistetaan kahdesti vuodessa ulkoministeriön verkkopalveluissa ja yhteistyössä tuottajajärjestöjen kanssa.

Hakuaika päättyy 24.2.2009

Lisätietoja: Ulkoministeriön verkkosivuilta

Uusimmat artikkelit