Blogi

Kepalta aloite VKK-tuen ohjeistusten uudistuskeskusteluun

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriöstä saatujen tietojen mukaan viestintä- ja kehityskasvatustuen ohjeistuksia ja kriteerejä tullaan uudistamaan kevään aikana. Kepa toimitti ministeriöön tulevien keskustelujen pohjaksi näkemyksiä, joita järjestöt ovat nostaneet esille tukeen liittyen.

Kepa toimitti maanantaina 28.3.2011 ulkoministeriöön aloitepaperin aiheista, joista toivoo keskustelua kevään aikana, kun VKK-tuen ohjeistuksia ja kriteerejä tarkistetaan.
Keskeisenä asiana paperissa nostettiin esille järjestöjen toiminnan laatu, jonka tulee olla viestintä- ja kehityskasvatushakemusten arvioinnin lähtökohta. Laadun arvioinnin kriteerien tulee olla järjestöjen tiedossa jo hakuvaiheessa. Niissä järjestöjen toimintaa tulee tarkastella monipuolisesti siten, että myös pienten ja paikallisesti toimivien järjestöjen on mahdollista hyödyntää tukea.
Toinen keskeinen kysymys liittyy hankerahoituksen rajoitteisiin. Vaikka VKK-tuki on lyhytkestoista hankerahoitusta, järjestöjen työ kehityskasvatuksessa ja viestinnässä tulee nähdä pitkäjänteisenä. Järjestöjen on voitava hyödyntää omia verkostojaan ja toimintansa rakenteita myös hankeviestien eteenpäin viemiseen.
Kepa seuraa tilannetta ja tiedottaa järjestöjä prosessin etenemisestä. Kuulemme mielellämme myös järjestöjen kokemuksia kriteereistä ja ohjeista. Kirje on kokonaisuudessaan luettavissa Globaalikasvatus.fi:n edunvalvonta-osiossa.
Lisätietoja:

globaalikasvatus@kepa.fi

Uusimmat artikkelit