Blogi

Kerro mielipiteesi opetussuunnitelmista!

Opetushallitus on uudistamassa suomalaisten koulujen opetussuunnitelmia ja kutsuu kansalaiset sekä kansalaisjärjestöt kommentoimaan suunnitelmien luonnoksia. Kepa kokoaa globaalikasvatusjärjestöjen kommentteja yhteen.

Teksti: Minna Mannert

Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan vuonna 2016 ja niiden sisällöistä päätetään tänä vuonna. Opetussuunnitelma määrittää muun muassa perusopetuksen järjestämisen puitteet ja oppiainekohtaiset oppisisällöt. Opetushallitus kutsuu kansalaiset ja järjestöt kommentoimaan opetussuunnitelmien luonnoksia. Kommentointimahdollisuus on auki 15.5 asti Opetushallituksen verkkopalvelussa.

Kepa kokoaa globaalikasvatusjärjestöjen kommentteja yhteiseksi kannanotoksi. Kepassa järjestetään aiheesta koordinaatiokokous 8.5 klo 10.00. Kokouksessa päätetään, mitä kommentteja lähetetään palveluun Kepan globaalikasvatusverkoston nimissä. Ilmoittaudu kokoukseen 30.4. mennessä osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi. Toimita samaan osoitteeseen etukäteen (6.5 mennessä) kirjallisesti järjestösi kommentit, mikäli haluat ne yhteiseen kannanottoon mukaan. Voit myös kertoa, mitä oppiaineita ja opetussuunnitelman kohtia järjestönne on erityisesti kommentoimassa.

Yhteisen kannanoton lisäksi järjestöjen kannattaa lähettää palveluun myös omia kommenttejaan. Mukaan tekstejä lukemaan kannattaa osallistaa myös järjestön omia sidosryhmiä, kuten toiminnassa aktiivisia opettajia. Luonnoksia huomioidessa kannattaa kiinnittää huomiota, paitsi niiden puutteisiin, myös vahvuuksiin, sillä asiasta päättävät haluavat myös tietää, mikä luonnoksissa on säilyttämisen arvoista.

Löytyykö globaalikasvatuksen tematiikka myös oppiainekohtaisista sisällöistä niin selkeästi, että opettajilla, opetuksen järjestäjillä ja oppimateriaalin tuottajilla on selkeä valtuutus tai jopa velvoite globaalikasvatuksen laaja-alaiseen toteuttamiseen?

Opetushallituksen ohjeet kommentoijalle (linkki) lupaavat globaalikasvatuksen kannalta paljon hyvää: uudistustarpeen taustatekijöiksi mainitaan maailman muuttuminen, muun muassa globalisoitumisen vaikutukset, ilmasto- ja ympäristökysymykset, moninaisuuden kasvu sekä tarve ilmiökeskeiseen, oppiainerajat ylittävään oppimiseen.

Kysy lisää globaalikasvatusjärjestöjen OPS-kommentoinnista Kepan järjestökoordinaattori Minna Mannertilta, minna.mannert@kepa.fi, p.050 317 6697.

Opetussuunnitelmien kommentointipalvelu Opetushallituksen verkkosivuilla:

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset

Valmis globaalikasvatusjärjestöjen kommenttikooste Opetussuunnitelmien perusteisiin, lähetetty 15.4.2014 (linkki)

Kepan lausunto tuntijakoon ja valtakunnallisiin opetussuunnitelman yleistavoitteisiin liittyen vuonna 2012. (linkki).

Uusimmat artikkelit