Blogi

Kiinnostaako vapaaehtoistyö, tukihenkilötoiminta ja kansainvälisyys?

Teksti: Anna-Maija Sorjanen

Ushanga ry. etsii mentoreita Keski-Suomen alueelta toimimaan tukihenkilöinä Suomesta ulkomaille vapaaehtoistyöhön lähteville nuorille. Ushanga on jyväskyläläinen kansainvälistä nuoriso- ja vapaaehtoistyötä
tekevä järjestö, joka toimii Euroopan Unionin Youth in Action –
nuorisotoimintaohjelman puitteissa.

Järjestö pyrkimys on kehittää erityistä tukea tarvitsevien nuorten yhteiskunnallisia ja sosiaalisia valmiuksia, mahdollistaa uusia oppimiskokemuksia sekä edistää kulttuurienvälistä viestintää. Käytännössä Ushanga lähettää syrjäytymisvaarassa olevia sekä erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia 16-30-vuotiaita nuoria lyhytkestoisille (2vkoa-2kk) vapaaehtoistyöjaksoille ulkomaille ja tarjoaa heille tarvittavan tuen tämän projektin toteuttamiseksi.

Mentoreiden tärkein tehtävä on henkilökohtaisen tuen tarjoaminen nuorelle koko tämän vapaaehtoisjakson ajan. Mentorit auttavat käytännön valmisteluissa, ovat yhteydenpidossa vapaaehtoisen ja tämän vastaanottavan tahon kanssa sekä auttavat vapaaehtoisen valmennuksen toteuttamisessa.

Tehtävät vaativat aikaa noin 4-8 tuntia viikossa, vaihdellen nuoren vapaaehtoisjakson eri vaiheissa. Mentoreilta toivotaan sitoutumista vähintään yhden nuoren vapaaehtoishankkeen tukemiseen. Hanke valmisteluineen, hakuprosesseineen ja loppuarviointeineen kestää noin vuoden. Mentoreille ei makseta palkkaa, mutta kaikki mentoroinnista aiheutuvat kulut korvataan. Mentoreille tarjotaan mm. ammatillista työohjausta, mahdollisuutta kehittää omia taitojaan EU:n hankehallinnoinnissa ja YouthPass-todistus.

Hakemuslomake tulee lähettää täytettynä keskiviikkoon 4.2 mennessä. Hakemusten perusteella valituille järjestetään tiedotus- ja haastattelutilaisuus Jyväskylässä tiistaina 10.2.09 klo 18-20. Mentor-koulutus järjestetään tiistaisin 3.3-21.4.2009 klo 18-20 Jyväskylässä. Tukihenkilötoiminta lähtee käytiin jo koulutuksen aikana.

Lisätietoja mentorina toimimisesta ja hakemuslomake hankekoordinaattori Asta Karjalaiselta, asta.karjalainen@ushanga.fi, puh. 050-3645071 Ushanga ry.

 

Uusimmat artikkelit