Blogi

Kylässä koulussa -kouluvierailuopas julkaistu

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöjen yhteistyössä tekemä Kylässä koulussa – kouluvierailuopas järjestöjen kansainvälisyyskasvatukseen julkistettiin Kepassa torstaina 15.1.2009. Tilaisuudessa esiteltiin uusi opas ja keskusteltiin laadukkaan kouluvierailutoiminnan edellytyksistä.

Kylässä koulussa – opas on luotu työkaluksi edistämään kansainvälisyyskasvatusta tekevien kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Oppaan tarjoaman tiedon avulla järjestöt pystyvät tukemaan koulujen kansainvälisyyskasvatusta mahdollisimman hyvin ja koulut saavat järjestöjen asiantuntijuuden ja resurssit käyttöönsä entistä paremmin. Tavoitteena on taata kouluvierailujen eettisyys ja asianmukaisuus.

Opas on suunnattu ensisijaisesti järjestöjen käyttöön edistämään kouluvierailukäytäntöjen suunnittelua ja vierailujen onnistumista. Sitä voivat hyödyntää myös kouluvierailijat ja opettajat. Tämän lisäksi opas soveltuu hyvin tukemaan järjestöjen muuta vierailutoimintaa.

Oppaan tarkoituksena on toimia ajatustenherättäjänä sekä työkaluna järjestöjen kouluvierailujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Oppaan sisällöt käsittelevätkin suuntaa antavia pelisääntöjä, joita jokainen järjestö voi muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Järjestöjen on mahdollista tilata opasta Kepasta osoitteesta: info@kvk.fi.

Lisätietoja järjestökoordinaattori Sanna Rekolalta, sanna.rekola@kepa.fi / 09 584 23 271.

Uusimmat artikkelit