Blogi

Kohti kriittisempää globaalikasvatusta

Voiko globaalikasvatuksella saada aikaan yhteiskunnallista muutosta? Voi! Toiminnan laatuun on kuitenkin kiinnitettävä huomiota, korosti tutkija Karen Pashby Albertan yliopistolta Kepassa pitämässään koulutuksessa.

Teksti: Sanna Rekola

Globaalikasvatus voi olla todellinen muutosvoima ja siksi siihen on tärkeätä panostaa. Globaalit ongelmat, kuten kasvava eriarvoisuus ja ilmastonmuutos eivät ratkea itsestään. Moni haluaisi vaikuttaa, muttei tiedä miten. Järjestöjen onkin tärkeätä tarjota ihmisille eväitä toimia muuttuvassa maailmassa.

Globaalikasvatusta on monenlaista. Osa toiminnasta keskittyy tiedon välittämiseen, osa toimintaan. Vaikka toiminnallisuus on tärkeätä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta, se ei saa syödä globaalikasvatukselta kriittistä sisältöä, muistutti Pashby. On huolehdittava, että globaalikasvatus kytkeytyy laajempiin poliittisiin kysymyksiin ja laajenee yksilön tasolta yhteiskunnan tasolle. Ilman tätä muutosvaikutus jää helposti heikoksi.

Mikäli poliittista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta ei ole, globaalikasvatus saattaa pahimmillaan vahvistaa stereotypioita ja globaalia eriarvoisuutta ylläpitäviä valta-asetelmia. Tämä tuskin on kenenkään pyrkimys, mutta halu auttaa ei yksin riitä.

Pashby alleviivasi Unescoa siteeraten, että globaalikasvatuksen tulisi tukea oppijoita arvioimaan kriittisesti yleisiä olettamuksia, maailmankuvia ja valtasuhteita huomioiden erityisesti syrjäytetyt ja sorretut ihmiset.

Pashby tarjosi koulutuksessa välineitä järjestöille kriittiseen globaalikasvatukseen ja oman toiminnan arviointiin. Vanessa Andreottin kehittämä viitekeys pehmeästä ja kovasta globaalikasvatuksesta on hyvä työkalu (Policy & Practice – A Development Education Review: Soft versus critical global citizenship education).

Vaikka kriittinen globaalikasvatus ajaa tehokkaammin yhteiskunnallista muutosta, jaottelua ei tule lukea musta-valkoisesti. Joissakin tilanteissa pehmeällekin globaalikasvatukselle on paikkansa, kunhan sen tekee laadukkaasti. Esimerkiksi uudet kohderyhmät saa innostumaan maailmanparannuksesta pitämällä kynnyksen alkuun matalalla.

Iltapäivällä Pashbyn välineitä sovellettiin vertaisoppimiseen ja toisten järjestöjen sparraamiseen. Tunnelma oli innostunut – hyvääkin toimintaa voi aina kehittää eteenpäin!

* * *

Karen Pashby työskentelee tutkijana Albertan yliopistolla Kanadassa erityisenä tutkimuskohteenaan globaali kansalaiskasvatus (global citizenship education). Vuosina 2012-2013 Pashby toimi Oulun yliopistolla globaalikasvatuksen professorina. Kepan koulutus (12.5.2015) Infusing global citizenship education in your work: a day of peer and expert support tarjosi syventäviä näkökulmia järjestöjen globaalikasvatukseen.

Uusimmat artikkelit