Blogi

Maailma muuttuu – myös koulun on muututtava

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma haastaa koko koulun osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Globaalikasvatuksen kesäpäivillä opettajat ja järjestöt sukelsivat uuden OPSin saloihin ja etsivät keinoja sen toimeenpanoon.

Teksti: Sanna Rekola

Koulun tulee vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Muuttuva maailma haastaa meidät pohtimaan, millaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia ihminen tarvitsee.Maailmanlaajuisten ristikkäin kulkevien riippuvuussuhteiden todellisuudessa kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmia ei voi sivuuttaa. Myös koulun tulee ottaa osaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja tarjota lapsille ja nuorille riittävät eväät aktiiviseen toimijuuteen.Roolit uusiksi?Jos opettajan tehtävässä muinoin painottui tiedon tarjoaminen, on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää kannustaa oppilaita kriittiseen tiedonhallintaan ja hyödyntämiseen.Entä oppilaat? Tulisiko heidät nähdä kokonaisvaltaisemmin lapsina ja nuorina, joille koulu tarjoaa niin eväitä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen kuin tiloja toimintaan ja vaikuttamiseen?Opitaan oppimaanSuurien tietomäärien omaksumisen sijaan tärkeätä olisi, että lapset ja nuoret oppisivat oppimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret omaksuisivat koulussa uteliaan ja tiedonhankinnasta kiinnostuneen identiteetin pysähtyneen itseymmärryksen sijaan.Oppimista tukevan opettajan on tarpeen ymmärtää niin oppimisympäristöjä kuin oppimisen edellytyksiä ja esteitä. Esimerkiksi ryhmäosaamiselle on tilausta. Lapset ja nuoret kokevat vertaisryhmänsä suhteet merkityksellisinä ja oppivat toisiltaan – niin hyvässä kuin pahassa. Voisiko ryhmää hyödyntää entistä enemmän opetustarkoituksiin?Enemmän ja tiiviimpää yhteistyötäKouluja kannustetaan avautumaan ulospäin. Yhteistyötä vanhempien kanssa halutaan tiivistää ja myös muut yhteiskunnan toimijat, kuten kansalaisjärjestöt, nähdään yhä vahvemmin kumppaneina, joiden kanssa koulujen toivotaan tekevän yhteistyötä.* * *Globaalikasvatuksen kesäpäivillä Vihdissä sukellettiin uuden OPSin maailmaan. Päivien aikana kuultiin useita opetusalan asiantuntijoita ja etsittiin OPSin ydintä dynaamisten ryhmäharjoitusten avulla. Kesäpäivien järjestämisestä vastasi Innoline kumppaneineen. Tapahtuma oli yksi opetushallituksen tukemista kick off -koulutuksista uuteen opetussuunnitelmaan liittyen.

Uusimmat artikkelit