Blogi

Kuuluuko Etelän ääni globaalikasvatuksessa?

Globaalikasvatuksen tehtävänä on yhden määritelmän mukaan avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002).

Teksti: Minna Mannert

Globaalikasvatuksen tehtävänä on yhden määritelmän mukaan avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002).

Kiinnostavaa on pohtia millaisille erilaisille todellisuuksille silmät halutaan avata ja mistä nuo todellisuudet napataan.

Globaalikasvatushankkeet on perinteisesti tapana ideoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida globaalissa pohjoisessa. Täällä kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat ihmiset, mikä tietenkin vaikuttaa myös hankkeen suunnitteluun ja hankkeessa käytettyihin metodeihin. Mikä voisi olla globaalin etelän rooli hankkeissa, missä määrin sitä olisi hyvä kuulla globaalikasvatushankkeissa?

Kepa järjestää keväällä 2013 kolme vertaisoppimistapaamista joissa pureudutaan globaalin etelän ääneen globaalikasvatuksessa. Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa lähdettiin liikkeellä osallistujien omista kokemuksista. Seuraavat tapaamiset ovat 15.4 ja 15.5.

Vertaisoppimiskerralle oli neljä tavoitetta: tulla tietoiseksi omista ajatuksista etelän äänestä globaalikasvatuksessa, pohtia etelän äänen lisäarvoa globaalikasvatukselle, koota inspiroivia ja toimivia metodeja etelän äänen käyttämisessä globaalikasvatuksessa sekä suunnitella seuraava tapaamiskerta yhdessä osallistujien kanssa.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelua herättivät tietoisten valintojen tekeminen etelän äänen käyttämisessä, tarinallisuus, globaalikasvatuksen globaali ulottuvuus (missä määrin globaalikasvatusta pitäisi tehdä myös Etelässä?) sekä se kuinka autenttista etelän äänen tulisi olla.

Inspiroivissa kokemuksissa korostuivat henkilökohtaiset kohtaamiset, tosin samassa yhteydessä pohdittiin miten samankaltainen oivallus voidaan tuottaa ilman että joka kerta ihmisten täytyisi lennellä ympäri maailmaa. Keskustelu diasporan osallistumisesta varmasti jatkuukin seuraavassa tapaamisessa.

Osallistujat kirjoittivat tapaamisen alussa oman työskentelynsä pohjalta itselleen oppimiskysymyksen. Muun muassa näiden oppimiskysymysten työstämistä sekä inspiroivien ja toimivien metodien kokoamista jatkamme seuraavassa tapaamisessa.

Tervetulleita ovat mukaan myös uudet järjestöosallistujat! Osallistujista riippuen tapaamiset voidaan pitää myös englanniksi. Lisätietoa tapahtumakalenterista.

Read blog entry in English

Uusimmat artikkelit