Blogi

Vihapuheen vastainen nuorisokampanja käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vihapuheen vastaisen ihmisoikeuskampanjan, joka pohjautuu Euroopan neuvoston aloitteeseen. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta erityisesti verkossa ilmenevästä vihapuheesta ja antaa nuorille valmiuksia sen kohtaamiseen sekä toimintaan vihapuhetta vastaan. Tällä hetkellä jo ainakin 35 Euroopan neuvoston jäsenmaata on aloittanut tai valmistelemassa vastaavia kampanjoita.

Teksti: Minna Mannert

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vihapuheen vastaisen ihmisoikeuskampanjan, joka pohjautuu Euroopan neuvoston aloitteeseen. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta erityisesti verkossa ilmenevästä vihapuheesta ja antaa nuorille valmiuksia sen kohtaamiseen sekä toimintaan vihapuhetta vastaan. Tällä hetkellä jo ainakin 35 Euroopan neuvoston jäsenmaata on aloittanut tai valmistelemassa vastaavia kampanjoita.

”Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä ja toimia yhteiskunnassa ilman, että hänen täytyy kokea itsensä uhatuksi”, totesi kampanjan kansallisen toimikunnan puheenjohtaja, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki kampanjan avajaistilaisuudessa Helsingissä 27.3. Kansallisen kampanjatoimikunnan varapuheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Euroopan neuvoston määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansallismielisyyttä kuin vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan. Euroopan neuvoston ”No Hate Speech Movement” -kampanja suuntautuu lisäksi kaikkia niitä syrjinnän ja ennakkoluulojen muotoja vastaan, joihin tällä hetkellä liittyy vihapuhetta ympäri Eurooppaa, kuten romanivastaisuus, eri uskontokuntiin kohdistuva viha, naisviha, seksismi ja seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vastustaminen.

”Sananvapaus varmistaa sen, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus olla oma itsensä ja esittää omia näkemyksiään. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin aina myös vastuu sanomastaan riippumatta siitä, esittääkö asian nimettömästi, omalla nimellään tai verkossa tai reaalimaailmassa. Ihmisoikeudet pätevät kaikkialla”, korosti ministeri Arhinmäki.

Vuosina 2013-2014 toteutettavan kampanjan tavoitteena on muun muassa antaa nuorille valmiuksia hyvän ja toisia kunnioittavan keskustelukulttuurin edistämiseen ja tehdä näkyväksi vihapuheen vaikutuksia. Kampanjan kansallisesta koordinoinnista vastaa Plan Suomi Säätiö yhteistyössä Ihmisoikeusliitto ry:n kanssa.

Euroopan neuvoston kampanjasivu

Kampanjavideo YouTubessa

Lisätietoja

kampanjakoordinaattori
Satu Kanninen, Plan
satu.kanninen@plan.fi
p. 050 404 9182

Uusimmat artikkelit