Blogi

Kuvaa kehitys ja osallistu UNDP:n kampanjaan

Teksti: Sanna Rekola

Miltä näyttää kehitys? Millaiset ihmiskasvot kuvaavat sitä? Voiko valokuva kertoa kehityksestä ja sen mukanaan tuomista parannuksista ihmisten elämässä?

UNDP:n globaali valokuvakampanja pyrkii kokoamaan esimerkkejä siitä, miten ihmiset voivat voittaa köyhyyden ja marginalisaation mahdin. Sen tarkoitus on kasvattaa ihmisten tietoisuutta kehityksen menestystarinoista, jotka usein jäävät uutispimentoon.
Kampanjaan osallistuvista kuvista kootaan näyttely, joka tullaan säilyttämään pysyvästi IPC-IG:n toimistolla, jossa myös vierailijoiden on mahdollisuus käydä siihen tutustumassa. Kampanjasta kootaan myös liikkuvia näyttelyitä, joita kierrätetään ympäri maailmaa.
Kampanja on tarkoitettu kaikille valokuvauksesta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneille – tartu siis kameraan! Erilaiset näkökulmat kehitykseen täydentävät toisiaan.
Valokuvat voivat liittyä erilaisiin kehitysyhteistyön saavutuksiin, joita ovat esimerkiksi:

Köyhyyden ja sosiaalisen marginalisaation voittaminen
Ihmisten mahdollisuuksien lisääntyminen ja paikallinen kehitys
Itsearvostuksen, itsevarmuuden ja toivon lisääntyminen
Ihmisten osaamisen hyödyntäminen ja paremman tulevaisuuden rakentaminen
Puutteen ehkäiseminen ja perustarpeiden (ruoka, vesi, sanitaatio, koulutus, terveyspalvelut…) turvaaminen
Sukupuolisen epätasa-arvon poistaminen työmarkkinoilta
Naisten voimaantuminen
Syrjinnän, kotiväkivallan, hyväksikäytön ja riiston vastainen taistelu
Lapsityövoiman estäminen ja kunnolliset työolot
Koulutusta kaikille
Paikallisen kehityksen innovatiiviset aloitteet, osallistava kehitys
Naisten osallistaminen kehitysprosesseihin, naisten tietojen ja taitojen hyödyntäminen
Naisten johtajuuden vahvistaminen ja koulutus
Demokraattisen hallinnon rakentaminen, hallinnon tuominen lähelle ihmisiä
Korruption ja vallan väärinkäytön vastainen taistelu

Kampanja on käynnissä lokakuun ensimmäiseen päivään saakka. Tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät verkkosivulta: http://www.ipc-undp.org/photo/
 

Uusimmat artikkelit