Blogi

KVK puhutti kansalaisjärjestöseminaarissa

Teksti: Sanna Rekola

Säätytalolla 10.3.2009 pidetyssä ulkoministeriön järjestämässä kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatussa kansalaisjärjestöseminaarissa puhuttiin paitsi kehityspolitiikasta myös kansainvälisyyskasvatuksesta.

KVK nousi kansalaisjärjestöseminaarissa keskustelun aiheeksi, kun Planin Eeva Ervamaa esitteli tilaisuudessa tänä talvena järjestöjen yhteistyönä syntyneen Kylässä koulussa -kouluvierailuoppaan, joka ohjaa järjestöjä entistä laadukkaampaan yhteistyöhön koulujen kanssa.

Kouluvierailut ovat yksi esimerkki kansainvälisyyskasvatustoiminnasta, joka sopii hyvin kehitysyhteistyöjärjestöille. Globaalin yhteisvastuun teemat sisältyvät koulujen opetussuunnitelmiin. Järjestöt voivat omien käytännön esimerkkiensä kautta olla opettajille valtava lisäresurssi näiden aiheiden käsittelemisessä.

Kehitysyhteistyö on erinomainen tapa lähestyä globaaleja ongelmia. Hankkeiden kautta  voidaan käsitellä konkreettisella tavalla paitsi ongelmia myös – ja mikä tärkeintä – niiden ratkaisuja.

Monet kehitysyhteistyöjärjestöt tekevät kansainvälisyyskasvatusta, vaikkeivät sitä aina tule ajatelleeksi. Omasta hankkeesta kertominen Suomessa rohkaisee ihmisiä globaaliin yhteisvastuuseen. Järjestöt voivat käyttää hankebudjetistaan 5% kotimaassa tapahtuvaan tiedotustyöhön. Tähän rohkaisee ulkoministeriökin.

Hankkeesta tiedottamisessa kannattaa olla kekseliäs. Viesti menee paremmin perille, jos sen esittämiseen jaksaa panostaa. Osallistavat menetelmät saavat ihmiset kiinnostumaan aivan varmasti. Niitä on kehitetty lukuisia eri kohderyhmille.

Ideoita oman kehitysviestinnän kehittämiseen voi saada esimerkiksi kansainvalisyyskasvatus.net -sivuston vinkkipankista ja Kepan koulutuksista.

Kylässä koulussa -oppaita voi tilata Kepasta osoitteesta: info.kvk@kepa.fi. Opas löytyy pdf-muodossa myös kansainvalisyyskasvatus.netin tausta-aineistoista.

Uusimmat artikkelit