Blogi

Sorrettujen teatteri ohjaa ymmärtämään ihmisyyttä

Teksti: Sanna Rekola

Rauhankasvatusta voi tehdä myös teatterin keinoin. Rauhankoulu ja Teatteriryhmä Reipas Irma järjestävät yhteistyössä työpajan, jossa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja välittämistä.

Sorrettujen teatteri -työpaja koostuu kahdestatoista kokoontumiskerrasta, joiden aikana pohditaan epäoikeudenmukaisuutta. Metodina käytetään improvisaatio-harjoituksia, jotka tukevat itseilmaisua ja reagoimista toisen ihmisen käytökseen.

Tarkoituksena on tutkia ja kokeilla mitä tai minkälaista on olla ihminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Työpajoissa pyritään jakamaan käsityksiä inhimillisyydestä ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Samalla opitaan hahmottamaan maailmaa paremmin.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 19.3.2009 klo 18-20 Pasilan Rauhanasemalla. Tapaamisia on tästä eteenpäin tiistaisin ja torstaisin klo 18-20 sekä sunnuntaisin klo 14-17.

Työskentelyn ryhmälähtöisyyden vuoksi toivotaan, että osallistujat sitoutuvat osallistumaan jokaiseen kokoontumiseen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Miikalta, miika.hyvarinen@laurea.fi. Apuohjaajana työpajoissa toimii Rauhankouluohjaaja Anna Saksman toimii apuohjaajana.

Uusimmat artikkelit