Blogi

Kylässä koulussa -opas julkaistu englanniksi

Teksti: Sanna Rekola

Ryhmä suomalaisia järjestöjä julkaisi vuonna 2008 kouluvierailuoppaan Kylässä koulussa – Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen.
Opas on saanut paljon myönteistä palautetta, ja kouluvierailujen tekijät ovat kokeneet sen hyödylliseksi. Jotta opasta voisi hyödyntää myös kansainvälisellä kansainvälisyyskasvatuskentällä, Plan ja Kehys ovat kääntäneet oppaan englanniksi nimellä Global Education And Schools – Guide for NGOs’ school visits.
Kouluvierailuopas on tarkoitettu ensisijaisesti järjestöille, mutta siitä hyötyvät myös muut kouluvierailijat ja opettajat. Sen tavoite on varmistaa, että kouluvierailut sujuvat eettisesti ja asianmukaisesti. Opas toimii sekä ajatusten herättäjänä että työkaluna vierailujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Oppaan voi ladata ilmaiseksi sekä suomeksi että englanniksi Planin ja Kehyksen kotisivuilta sekä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan ylläpitämältä globaalikasvatus-sivustolta .

Plan: www.plan.fi/fi-FI/englanninkieliset-julkaisut
Kehys: www.kehys.fi/kansainvalisyyskasvatus
Kepa: www.globaalikasvatus.fi/palvelut/tausta-aineisto

Uusimmat artikkelit