Blogi

Laatukriteeristö kehitteillä KVK-työlle

Teksti: Anisa Doty

Järjestöjen ja oppilaistosten väliselle yhteistyölle on tekeillä kansainvälisyyskasvatuksen laatukriteereitä käsittelevä opas.

Suomessa järjestöjen tekemä
kansainvälisyyskasvatus on pääsääntöisesti
korkeatasoista ja yhteistyö tiivistä erilaisten
oppilaitosten kanssa. Kouluvierailujen kysynnän ja tarjonnan
kasvaessa on noussut esiin tarve sopia yhteisistä
suuntalinjoista onnistuneen yhteistyön saavuttamiseksi.
Toiminnan nykytilan arvioiminen on tärkeää entistä
laadukkaamman yhteistyön kehittämiseksi. Koulujen,
oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen välisen
yhteistyön kehittäminen on myös osa
Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman (Opetusministeriön
työryhmämuistioita ja selvityksiä 4:2006) tavoitteita.

Järjestöpohjalta muodostetun
työryhmän tavoitteena on laatia laatukriteeristö
suomalaisten järjestöjen ja oppilaitosten välisen
yhteistyön kehittämisestä. Ns. laatukriteeristö
on perusta tulevaisuuden yhteistyölle. Se antaa myös
eräänlaisen sertifikaatin vierailijoille, jotka ovat
sitoutuneet noudattamaan laatukriteeristön periaatteita. Tätä
kautta järjestöt pystyvät tukemaan koulujen
opetussuunnitelman mukaista kansainvälisyyskasvatusta
mahdollisimman hyvin ja koulut saavat järjestöjen
asiantuntijuuden käyttöönsä entistä
paremmin.

Laatukriteeristötyön aikataulu:

Lokakuun loppuun mennessä
(31.10.) viimeiset versiot kaikilta kirjoittajilta.

Marraskuussa kommentointi ja
editointi

Joulukuussa taitto ja painoon

Lanseeraus Educa-messuilla
23.–24.1.2009

Marraskuulle on sovittu, että
laatukriteeristön sisältö annetaan kommentoitavaksi,
jotta mahdolliset puutteet, korjaukset ja lisäykset voidaan
tehdä ennen käsikirjan valmistumista. Tarkoituksenamme on
saada laatukriteeristölle hyvin monipuolisesti kommentoijia sekä
opettajatahoilta että eri järjestöiltä. Jos
olette kiinnostuneita kommentoimaan ja saamaan omat mielipiteenne
näkyviin, niin laittakaa viesti Anu Lähteelle
harjoittelija@ykliitto.fi

Lisätietoja: paula.tikka@ykliitto.fi

 

Uusimmat artikkelit