Blogi

Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan 20.11.2010

Teksti: Saara Simonen

Lauantaina marraskuun 20.päivänä juhlitaan Yhdistyneiden kansakuntien vuotuista lapsen oikeuksien päivää. Päivää vietetään erilaisten tapahtumien voimalla, joissa niin tekijöinä kuin kohderyhmänä ovat lapset.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivänä halutaan korostaa yhdenvertaisuutta. Suomen UNICEF on nostanut yhdenvertaisuuden teeman esiin ja haluaa korostaa, että ketään ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi vaan kaikki lapset ovat samanarvoisia.
Lapsen oikeudet kaikkien tietoon
Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja sen yksi vaatimus valtioille on sopimuksesta tiedottaminen. Valtioiden velvollisuus on varmistaa, että oikeuksia noudatetaan ja sopimuksesta tiedotetaan sekä aikuisille että lapsille.
Lapsen oikeuksien päivänä halutaan muistuttaa, että lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita ja heillä on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten ja nuorten kuuleminen sisältyy lapsen oikeuksien sopimukseen.
Juhlista lapsen oikeuksia
Tärkeää päivää on mahdollista juhlia usealla tavalla, eri puolilla Suomea järjestetään monipuolisesti tapahtumia lapsen oikeuksien päivänä useiden eri toimijoiden taholta.
Pääkaupunkiseudulla voi osallistua Plan Suomen Lastenhallituksen järjestämään kaikille avoimeen I have a Voice! -gaalaan musiikkiteatteri Kapsäkissa. Gaalassa juhlistetaan lapsen oikeuksia erilaisten musiikki- ja tanssiesitysten voimin ja halutaan osoittaa, että lapsillakin tulee olla keinoja saada äänensä kuuluviin.
UNICEF puolestaan juhlistaa päivää näyttävästi kuluvan vuoden UNICEF kaupungissa Rovaniemellä sekä Helsingissä järjestettävillä seminaareilla, joiden teemana on lapset monikulttuurisessa Suomessa.
Paikallisesta tapahtumatarjonnasta löytyy lisätietoja lehdistä ja alueella toimivien lapsijärjestöjen verkkosivuilta. Myös kotona voi juhlistaa lapsen oikeuksien päivää koko perheen voimin!
Lisätietoja:

Suomen UNICEF, Lapsen oikeuksien päivä 2010
Plan Suomi, I have a Voice! -gaala

Uusimmat artikkelit