Blogi

Kulttuuriyhteistyön tuki mahdollistaa monenlaista toimintaa

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden välistä yhteistyötä ja tukea kohdemaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Kulttuurikoordinaattori Anitta Talja kertoi tukimuodosta Kepan järjestämässä infotilaisuudessa tiistaina 16.11.2010.

”Kulttuurihankkeiden tavoitteiden tulee noudattaa Suomen kehityspoliittista ohjelmaa ja ne tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa”, selvitti ulkoministeriön kulttuurikoordinaattori Anitta Talja.
Kulttuuriyhteistyöhankkeiden periaatteet mukailevat kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle myönnettävän tuen periaatteita, mutta erojakin on. Kulttuuriyhteistyön toteuttajia voivat olla monenlaiset toimijat erilaisista kulttuuritoimijoista, oppilaitoksiin ja kansalaisjärjestöihin. Myös yritykset ja rekisteröitymättömät toimintaryhmät voivat hakea tukea.
Kulttuuriyhteistyö voi käytännössä olla jos jonkinlaista toimintaa. Tukea voidaan käyttää esimerkiksi kulttuuriaiheisten työpajojen järjestämiseen, koulutukseen tai taiteen edistämiseen. Osia hankkeesta voidaan aidon yhteistyön ja vuorovaikutuksen hengessä toteuttaa myös Suomessa. Varsinaisten hyödynsaajien tulee kuitenkin olla kehitysmaissa.
”Hyvät hankkeet ovat toteutuskeinoiltaan innovatiivisia ja hakijalla on niiden aihealueeseen liittyen asiantuntijuutta”, korosti Talja. ”Innovatiivisuus ei ole ehdoton vaatimus, mutta toiveena on, että hankkeissa kehitetään uusia muotoja tehdä kehitysyhteistyötä.”
Innovatiivisuuden lisäksi arvostetaan hankkeiden taloudellisia vaikutuksia ja omarahoitusta. Hakemuksia arvioitaessa omarahoitus luetaan positiivisena viestinä hakijan sitoutuneisuudesta. Omarahoitusosuudeksi voidaan laskea myös vapaaehtoistyö.
Tilaisuudessa kuultiin kaksi esimerkkiä toiminnasta, jota kulttuuriyhteistyötuella on toteutettu. Etnohow ry on järjestänyt koulutus- ja työpajavierailun Mosambikin kansalliseen musiikkikouluun ja Katutura-ryhmä on tukenut luovien alojen ja käsityötuotannon kannattavuuden lisääminen työpaja-toiminnalla Namibiassa. Hankkeista kertoivat Jussi Paalanen Etnohow ry:stä ja Satu Miettinen Katutura-ryhmästä.
Molemmissa hankkeissa tavoitteina on ollut kohderyhmän kapasiteetin vahvistaminen, kokemusten vaihto ja vertaisoppiminen. Paalanen kiitteli tukimuotoa siitä, että se on ollut vähemmän byrokraattinen kuin monet muut.
”Byrokratian taso on pyritty pitämään mahdollisimman matalana. Kyse on pienistä hankkeista ja ruohonjuuritason yhteistyöstä”, myötäili Talja.
Kulttuuriyhteistyöhankkeita tuetaan valtion kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuonna 2010 tukea myönnettiin 13 toimijalle yhteensä 194 000 euroa. Ensi vuoden hakuaika ei ole vielä tiedossa, mutta luultavasti se sijoittuu tammi-helmikuulle. Käytännöt eivät ole täysin vakiintuneita, sillä tukea on myönnetty nykyisellä tavalla vasta kaksi vuotta.
”Tukimuoto on uusi ja toimintamuotoja haetaan vielä”, Talja totesi.
Lisätietoa:

Tietoa tuesta ja hakuohjeet
Hakupäätökset 2010

 

Uusimmat artikkelit