Blogi

Järjestöt järjestivät globaalikasvatusseminaarin Oulun yliopistolla

Teksti: Sanna Rekola

Joukko globaalikasvatusta tekeviä kansalaisjärjestöjä järjesti Oulun yliopiston kasvatustieteen laitoksella Maailma koulussa -globaalikasvatusseminaarin 10.-11.11.2010. Seminaarissa pohdittiin globaalikasvatuksen osa-alueita ja niiden merkitystä opetustyössä. Merkittävin anti olivat kuitenkin työpajat, joissa käytiin läpi globaalikasvatuksen menetelmiä.

Ajamme linja-autossa. Mies astuu bussiin ja vaatii vanhemmalta rouvalta istumapaikkaa. Rouva on Rosa Parks ja kyseessä on rauhankasvatuksen draamaharjoitus. Toisessa työpajassa luodaan kuvitteelliselle koululle Vihreä lippu -toimintasuunnitelmaa. Kolmannessa työpajassa edetään Lapsen askelin -harjoituksen väittämien tahdissa omasta roolihenkilöstä riippuen.
Globaalikasvatuksen menetelmät innostavat oppilaat osallistumaan ja pohtimaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kysymyksiä sekä yhdenveraisuutta.
Oulussa järjestetyssä seminaarissa opettajaksi opiskelevat pääsivät tutustumaan kansalaisjärjestöjen tuottamiin materiaaleihin ja opetusmenetelmiin. Niiden avulla vaikeidenkin asioiden käsittely luokkahuoneessa helpottuu. Apuresurssit on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita.
Seminaarin lopussa opiskelijat kertoivat oppineensa useita uusia menetelmiä ja myöskin sen, että hyviä materiaaleja on tarjolla paljon. Loppukeskustelussa nousi esille myös ajatus, että globaalikasvatuskysymysten tulisi olla osa jokaisen opettajaksi opiskelevan opintoja. Nyt seminaariin osallistuneet olivat enimmäkseen kansainvälisen globaalikasvatus -kurssin opiskelijoita.
Entä mikä oli mielenkiintoisinta? ”..to actually meet different NGOs who work with these things and know who to contact as a teacher later when planning lessons with these themes. The manual on Human Rights Education with young people was great!”, vastasi eräs seminaariin osallistunut.
Seminaarin järjestivät yhteistyössä Plan Suomi Säätiö, Reilun kaupan puolesta Repu ry, Ihmisoikeudet.net, Suomen Punainen Risti, Taksvärkki ry, Suomen Unicef, Rauhankoulu, Seta, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura sekä Suomen YK-liitto. Yhteistyötä koordinoi Kepa.
Mukaan OKL-yhteistyöhön?
Mikäli järjestösi on kiinnostunut osallistumaan yhteistyöhön opettajankoulutuslaitosten kanssa, lkähetä viestiä osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi! Joukkoon mahtuu uusia globaalikasvatustoimijoita.
Seuraava seminaari järjestetään Helsingin yliopistolla 7.12.2010. Ohjelma on jo suunniteltu, mutta järjestötorille mahtuu mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: https://globaalikasvatus.fi/tapahtumat/1534
 

Uusimmat artikkelit