Opettajia täydennyskoulutuksessa.
Blogi

Maksuttomat täydennyskoulutukset opettajille: ota nämä vinkit talteen!

Vihapuhe, rasismi, ilmastonmuutos… Erilaiset globaalit haasteet ovat tuttuja myös koulumaailmassa. Mutta miten käsitellä aiheita oppilaiden kanssa?

Teksti: Sofia Viitala

Keväällä 2019 opettajilla on erinomainen mahdollisuus kehittää itseään globaalikasvattajana kansalaisjärjestöjen täydennyskoulutuksilla, joissa uppoudutaan globaaleihin teemoihin ja tarjotaan käytännön työkaluja globaalikasvatukseen.

Koulutuksia on tarjolla sekä verkossa että ympäri Suomen, ne ovat pääosin maksuttomia, ja osa koulutuksista on myös VESO-kelpoisia. Valitse suosikkisi alta ja ilmoittaudu mukaan!

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus

Plan Suomi: Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa. Tampereen Comet-tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus on VESO-kelponen ja suunnattu yläkoulun sekä lukion opettajille.Kurssilla käsitellään muun muassa vihapuhetta, kestävän kehityksen tavoitteita sekä aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on antaa myös konkreettisia työkaluja näiden teemojen käsittelyyn.
Myös Planin VESO-kelpoinen Vihapuheesta dialogiin -verkkokurssi ohjaa opettajat vihapuheilmiön juurille ja tarjoaa osallistavia esimerkkejä vihapuheen käsittelyyn opetustyössä.
Rasmus ry: Kaikki samassa koulussa – rasismin ja syrjinnän ehkäiseminen opetustyössä. Koulutuksen tavoitteena on opastaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opettajia puuttumaan rasismiin. Koulutus vahvistaa opettajien kykyä kohdata moninaisia oppilaita ja lisää opettajien tietoisuutta monikulttuuristen oppilaiden arjesta.
Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa rasismin ja vihapuheen vastaista sekä tasa-arvotyöhön johdattelevaa koulutusta. Yhdenvertaisuuden teemaan on mahdollista syventyä myös verkossa Yhtä aikaa -koulutuskokonaisuuden avulla.

Lapsen oikeudet ja kuluttajakasvatus

Plan Suomi järjestää myös lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja käsittelevän koulutuksen, joka on suunnattu erityisesti varhaiskasvattajille. Tavoitteena on tutustuttaa opettajat lapsen oikeuksiin ja antaa vinkkejä erilaisista toiminnallisista harjoitteista. Koulutus tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, kuten yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen käsittelyä varhaiskasvatuksessa.
Taksvärkki ry järjestää koulutuksia, jotka sopivat parhaiten yläkoulun, lukion ja toisen asteen opettajille. Koulutuksissa perehdytään opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen, maailmankansalaisuuteen, globaaliin vastuuseen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Tavoitteena on antaa vinkkejä konkreettisista ja osallistavista kasvatusmenetelmistä.
Nuorten Akatemia: Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -täydennyskoulutukset on suunnattu erityisesti kotitalouden ja yhteiskuntaopin opettajille. Kurssit käsittelevät kestävää kuluttamista ja tarjoavat sekä ajankohtaisia oppisisältöjä kuluttajakasvatukseen että vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. Koulutukset rakentuvat kolmesta aihealueesta: nuoret kuluttajina, kuluttajaksi kasvaminen ja kestävä kuluttajuus.

Ympäristö ja kestävä kehitys

WWF: Onko sinivuokolla oikeuksia? Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvattaminen. Kurssi tarkastelee ympäristökasvatusta arvokasvatuksen näkökulmasta. Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja opetustyöhön sekä pohtia, miten etiikan näkökulman saisi tuotua osaksi ympäristökasvatusta.
WWF tarjoaa opettajille mahdollisuuden myös toiminnalliseen koulutuspäivään aiheena Oppilaat ympäristötoimijoina – osallistavan ympäristötyön käynnistäminen koulussa. Koulutuspäivässä käsitellään oppilaita osallistavan ympäristötyön käynnistämistä tai kehittämistä omassa koulussa.
Elämää pinnalla ja pinnan alla -koulutus taas tutustuttaa opettajat WWF:n tarjoamiin maksuttomiin mobiilioppimateriaaleihin. Koulutuksessa kokeillaan materiaaleja käytännössä, ja opettajat saavat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen.
BMOL ry: Ilmastoterveisiä etelästä Opettajakoulutus on suunnattu yläkoulussa ja lukiossa opettaville. Kurssin pääpaino on ilmastonmuutoksen monipuolinen käsittely erityisesti viestinnän kysymysten kautta. Koulutuksissa opitaan ohjaamaan ilmastoaiheisia vastamainostyöpajakokonaisuuksia, ja hanke tarjoaa myös valmiit materiaalit opetuskäyttöön.
YK-liitto: Kestävän kehityksen verkkokurssi. Itseopiskeltava ja opettajille maksuton verkkokurssi sisältää tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, miten niihin päästään. Kurssilla perehdytään eri tavoitteiden teemoihin, kuten ilmastonmuutos, sukupuolten tasa-arvo ja rauhankysymykset sekä kuullaan puheenvuoroja asiantuntijoilta, kuten presidentti Tarja Haloselta.

Psst! Tutustu myös näihin

Fingon koordinoima Transformer2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -koulutus yhdistää järjestöjen osaamisen alan tutkijoiden kanssa. Hanke edistää opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista globaalikasvatuksesta ja Agenda 2030:n tavoitteista. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki lastentarhanopettajista peruskoulun, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajiin.

Koulu maailmaa muuttamaan -sivusto pohjautuu samannimiseen täydennyskoulutushankkeeseen ja tarjoaa opettajille tukea opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Verkkomateriaalit syventävät osaamistasi ja tarjoavat vinkkejä, pedagogisia välineitä sekä valmiita malleja globaalikasvatuksen tueksi. Ihmisoikeudet.net -sivustolta taas saat apuja ja materiaaleja ihmisoikeuskasvatukseen.

Seuraa myös tapahtumakalenteriamme, josta voi löytyä mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen.

Uusimmat artikkelit