Blogi

Ministeri Gustafsson: lisää yhteiskunnallista kasvatusta kouluihin

Teksti: Sanna Rekola

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien kevätpäivillä 14.4.2012 puhunut opetusministeri Jukka Gustafsson pitää yhteiskunnallisen kasvatuksen vahvistamista tärkeänä asiana. Tämä on myös hallituksen tavoite.

Gustafssonin mukaan jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Koulujen tehtävä on tarjota nuorille paikkoja keskustella ja vaikuttaa. Yhteiskunnallinen osallistuminen tulee nähdä laajasti paitsi asioiden seuraamisena myös aktiivisena vaikuttamisena ja vastuunkantamisena yhteisistä asioista.
Ministerin mielestä yhteiskunnallisen kasvatuksen vahvistamisessa keskeistä on lisätä paitsi yhteiskunnallista opetusta myös parantaa määrätietoisesti yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisjärjestöjen esittäytymismahdollisuuksia kouluissa.
Gustafsson muistuttaa, että kasvattaessaan demokraattisen yhteiskunnan kansalaisia koulun keskeisimpiä tehtäviä on yhteiskunnallisen moniarvoisuuden opettaminen. Kansanvalta edellyttää, että sitoudumme yhdessä kunnioittamaan toistemme näkemyksiä ja käymään keskustelua.
Yhteiskunnallisen kasvatuksen lisäksi koulujen tulee tarjota paikka vaikuttamiselle ja osallistumiselle myös käytännössä. Hallituksen tavoite vakiinnuttaa oppilaskuntatoiminta kaikissa oppilaitoksissa on yksi keino vahvistaa vaikuttamista kouluissa.
Lisätietoa

Minedu.fi: Ministeri Gustafsson: Jokaiselle nuorelle mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Uusimmat artikkelit